Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af magnetfeltstyrke hos patienter som har fået indsat Magec Rod

Beskrivelse

Siden 2009 har rygkirurgisk enhed behandlet patienter med infantile og juvenile skolioser (2-10 år) med magnet kontrollerede growing rods (Magec rod, Nuvasive). Magec rod tillader fortsat vækst af columna idet der hver 2.-3 måned foretages forlængelser ved hjælp af en ekstern magnet som aktiveres og derefter ekspanderer staven gennemsnitlig 1-2 mm per gang. Derved sikres også vækst af thorax skelettet og lungeudvikling. Forlængelserne foretages uden bedøvelse og som ambulant indgreb. De er smertefri. Kontrollen af den fortsatte funktion af de magnet kontrollerede stave har bestået af en efterfølgende røntgenkontrol med udmåling af forlængelsen på røntgen. Med henblik på at reducere stråledosis røntgen kontrolleres nu kun efter hver 3. forlængelse ca. hver 6. måned.

 

Kontrol af magnetfeltstyrke

Der foretages fra nu af minimum hver 2.-4. måned en kontrol af den interne magnet (actuator) som en yderligere kontrol af om stavene er fungerende. Magnetplaceringen indtegnes på huden med tuschpen efter lokalisation med magnetlokalisatoren og derefter udmåles afstanden til actuatoren med ultralydsapparat. Til sidst måles magnetfeltsstyrken med magnetometer. Der måles med maks indstillingen på magnetometeret. Afstandsmålingen og magnetometer målingen kan så sammenholdes idet magnetfeltsstyrken aftager med kvadratet på afstanden.

 

Benyttelse af informationen fra magnetfeltstyrke målingen

Ved en magnetfeltstyrke som ikke stemmer overens med den af fabrikanten opgivne bør der foretages yderligere undersøgelser med henblik på at verificere at staven fortsat er velfungerende. Målingerne foretages når der ikke foretages røntgenkontrol og skal ses som et supplement til røntgenkontrollerne.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som har fået indsat Magec rod

Formål

Kort dokument om måling af magnetfunktionen ved de ambulante kontroller hos Magec rod patienterne. Årsagen er at vi nu ikke i samme grad kontrollerer med røntgenoptagelser efter hver forlængelse.