Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Ortopædkirurgisk Speciale, Hjørring, AAUH og Pædiatrisk afdeling, RHN

 

Visitation og indlæggelse

Alle ortopædkirurgiske akut indlagte børn tilses og får optaget journal ved ortopædkirurgisk forvagt i Skadestuen. Ortopædkirurgisk Bagvagt fastlægger observations-/ behandlingsplan.

 

 1. 1. Barnet skal opereres

  1. a) Anæstesitilsyn + klargøring i Skadestuen – barnet kører direkte til OP
   Postoperativt: via opvågningen til Børn- og Ungeafsnittet.
   Operatøren dikterer operation og observations- og behandlingsplan i EPJ.
   Mangler det, da kan pædiatrisk sygeplejerske ringe til operatøren.

  1. b) Ved ventetid på OP:
   Barnet kører på Børn- og Ungeafsnittet mhp. klargøring og observation i ventetiden til OP.
   Ortopædkirurgsk bagvagt kontakter koordinerende sygeplejerske på Pæd. med information om patienten, observations- og behandlingsplan. Tlf: 976
   41030
   Ved behov for i.v. adgang kontaktes narkosen.

 

 1. 2. Ved uklarhed om indikation for operativt indgreb
  Barnet kører fra Skadestuen til Børn- og Ungeafsnittet til observation og pleje. Afklaring ift. diagnose og behandlingsforløb sker ved ortopædkirurgisk bagvagt (976
  40587).

 

 1. 3. Ikke umiddelbar indikation for operativt indgreb (for eksempel ved obs. commotio)

  1. c) Børn under 2 år med obs. commtio vurderes af pædiatrisk FV og indlæggelse i Børn- og Ungeafsnittet (STAMAFSNIT).
   Journalnotat v. pædiatrisk FV tlf 976
   41009. Følger vanlige indlæggelsesprocesser for pædiatriske børn.

  1. d) Børn over 2 år med obs. commotio vurderes af ortopædkirurgisk BV forud for indlæggelse i Børn- og Ungeafsnittet. Behandlingsansvaret ligger i ortopædkirurgien. Der udarbejdes indlæggelsesnotat og behandlingsplan ved O-BV. Det videre forløb varetages som beskrevet i de nedenstående punkter.

 

 1. 4. Trauma patient til observation
  Indtil CT-skanning er beskrevet og endelig behandlingsplan foreligger, skal barnet ligge på IMA. (i lighed med voksne trauma patienter.) Efterfølgende kan barnet overflyttes til Børn- unge afsnittet. Børn må IKKE sendes til Børneafdeling på spineboard!

 

Beredskabsplan Regionshospitalet Nordjylland: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/Sider/Beredskabsplan.aspx

 

Stuegang og opgaver i Børn- og Ungeafsnittet ved ortopædkirurgisk læge

Ved ortopædkirurgiske børn i Børn- og Ungeafsnittet er ortopædkirurgisk bagvagt ansvarlig for behandlingsplanen, stuegang, medicinering, epikrise og FMK. Ved behov for hjælp til smerte- og væske behandling se pkt. Pædiatrisk Tilsyn.

Opmærksomhed ved ortopædkirurgisk morgenkonference på, at der er indlagt og skal gås stuegang ved ortopædkirurgiske børn i Børn- og Ungeafsnittet - påhviler ortopædkirurgisk bagvagt.

Ortopædkirurgisk bagvagt ringer til sygeplejerske i Børn og Unge afsnittet 10 min. inden stuegang på tlf: 97641030.

 

Akut ortopædkirurgisk tilsyn

Ved behov for akut ortopædkirurgisk tilsyn kontakter/tilkalder pædiatrisk sygeplejerske den ortopædkirurgiske bagvagt (97640587). Hvis bagvagten ikke kan give fremmøde indenfor hensigtsmæssig tidshorisont kan der tages telefonisk kontakt til ortopædkirurgisk forvagt (97640586).

 

De mest almindelige komplikationer postoperativt er:

 • • Blødning i operationsområdet

 • • Gipsgener

 • • Reaktioner på antibiotika

 

Pædiatrisk tilsyn

Ved behov f.eks. smerte- og væskebehandling går pædiatriske læger tilsyn på ortopædkirurgiske børn.

Tilsynet rekvireres af ortopædkirurgisk læge via pædiatrisk forvagt (97641009). Pædiatrisk læge ordinerer i medicinmodulet og der skrives et notat.

Ved behov for opfølgning på pædiatriske ordinationer kan pædiatrisk sygeplejerske kontakte pædiateren direkte.

 

Udskrivelse af ortopædkirurgiske børn fra Børn- og Ungeafsnittet

Udskrivelse ved pædiatrisk sygeplejerske jf. kriterier beskrevet i den pædiatriske sygeplejeinstruks

Behandlingen afklares i forbindelse med stuegang ved ortopædkirurgisk læge.

Ortopædkirurgisk læge er ansvarlig for epikrise og FMK.

 

Overbelægning

Ved evt. overbelægning i Børn- og Ungeafsnittet drøftes mulige initiativer ved tavlemøder og sygehusets kapacitetskonferencer. Ved behov for indlæggelse af børn i ortopædkirurgisk sengeafsnit prioriteres børn over ca. 10 år.

 

Journalnotater

- Indlæggelsesnotat og Klikjournal ved ortopædkirurgiske forvagt i forbindelse med akut indlæggelse. Skrives af FAM-sekretærer.

- OP-notater skrives af ortopædkirurgisk sekretariat

- Stuegang, epikrise ved ortopædkirurgiske læger skrives af ortopædkirurgisk sekretariat

- Pædiatriske tilsyn skrives af PÆD sekretariat (assistance- eller tilsynsnotat)

 

Registrering

Ved indlæggelsen registreres

STAMAFSNIT …… (Ortopæd afdeling 109) og

ADRESSEAFSNIT 1610 (Pædiatri)

Overflyttes barnet til Pædiatri, da registreres STAMAFSNIT 1610.

 

Telefonnumre

 

Ortopædkirurgisk bagvagt: 97640587

Ortopædkirurgisk forvagt: 97640586

Ortopædkirurgisk OP sygeplejerske: 97640597

Ansvarshævende sygeplejerske på Børnafdeling: 97641030

Pædiatrisk forvagt: 97641009

Pædiatrisk bagvagt: 97641008

 

Målgruppe – modtagelse

Alle børn op til det fyldte 18. år til indlæggelse i akut ortopædkirurgisk sengeafsnit 109. Næsten alle er akut indlagte børn. De hyppigste diagnoser er commotio cerebri og ekstremitetsfrakturer.

 

Udarbejdet af

Ledende overlæge Elke Login og afsnitsledende sygeplejerske Birthe Storm, Pædiatrisk afdeling, RHN.

Ledende overlæge Charlotte Buch Gøthgen og overlæge Peter Szephalmi, Ortopædkirurgisk speciale, Hjørring, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.