Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af nedfrosset sædstrå ved kendt sæddonation

 

Formål

At sikre, at korrekt modtagelse, opbevaring og registrering af sædstrå ved kendt donation sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter modtagelse af nedfrosset sædstrå ved kendt sæddonation i laboratoriet.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

Efter aftale med patienten og deponeringsstedet modtager vi nedfrosset sædstrå til kendt sæddonation .

Patienten skal selv tage kontakt til deponeringsstedet, som derefter kontakter os for at aftale modtagelsestidspunkt. Der skal foreligge underskrevet udleveringserklæring, før deponeringsstedet kan udlevere stråene. Dette skal patienten selv sørge for.

Sædstråene modtages i transportbeholder med flydende/gasfase kvælstof eller på tøris. Med stråene følger arbejdsark, pakkeliste og retur-fragtbrev (hvis det er en beholder).

 1. 1. Find en ledig plads i GT38 vha. beholder oversigt i Formatex

 2. 2. Modtag stråene i Formatex (se beskrivelse senere)

 3. 3. Sædstråene placeres i ”GT38” på den angivne plads.

 4. 4. Afhentning af transportbeholder kan enten være aftalt på forhånd af sædbanken, eller aftales med fragtfirmaet. Fragtfirmaets navn og telefonnummer findes i ”Donorstrå” mappen i laboratoriet.

 5. 5. Transportbeholderen sættes foran sekretariatet

 

Modtagelse af sædstrå ved kendt donation i Formatex:

Modtag sædstrået under sæddonors CPR-nummer.

 1. 6. Vælg ”Sædprøve”

 1. 7. Tryk på ”Opret”

 2. 8. Vælg ”Modtag frossen prøve”

 3. 9. Udfyld skemaet med placering og antal ICI-strå

 4. 10. Gem

 

Tilføj sædstrå til kvinden under hendes CPR-nummer under den aktuelle cyklus

 1. 11. Vælg ”cyklus”

 2. 12. Tryk på ”lille mand med et grønt +” (Tilføj kendt donor)

 3. 13. Indtast sæddonors CPR-nummer

 

Doner sædstrå til kvinden under sæddonors CPR-nummer

 1. 14. Vælg ”beholder”

 2. 15. Marker sædstrå

 3. 16. Doner

 4. 17. Indtast kvindens CPR-nummer