Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for ultralydssygeplejerske/radiograf

 

Afdeling:

 

Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn

Stilling:

 

Ansvarlig ultralydssygeplejerske/radiograf

Ansættes af:

 

Afsnitsledelsen

Refererer til:

 

Afsnitsledelsen

 

Funktionsområder:

 

 

 

 

 

Forestår i samarbejde med radiologer, IT, regionens indkøbsafdeling og afsnitsledelsen indkøb og implementering af nyt UL apparatur i afsnittet herunder at gennemgå og opnå godkendelse af leverandørspecifik uddannelse.

 

I forbindelse med nedbrud eller mistanke om fejl ved systemerne, være medansvarlig for, at dette straks videregives til medicoteknisk afdeling og/eller leverandør.

 

At medvirke ved vejledning af radiografstuderende og oplæring/kompetenceudvikling af sygeplejerske/radiograf indenfor eget funktionsområde.

 

At deltage i kvalitetssikring og -udvikling indenfor både den samlede sygeplejefaglige ydelse og specifikt i forhold til ultralydsskanninger, herunder forestå den videre udvikling af ultralydsfunktionen i samarbejde med ultralydslægerne.

 

Selvstændigt at foretage ultralydsskanninger af lever/galdeveje, nyrer/urinveje, thyreoidea, scrotum, hals, aorta abdominalis, vener på UE, udvalgte MSK us, bugvæg mv..

 

Visitere, dokumentere og registrere ambulante og akutte henvisninger/undersøgelser i EasyViz jr. afsnittets retningslinjer og i samarbejde med ledelsen.

 

Afgive præliminært svar til udvalgte afdelinger, og selvstændigt beskrive udvalgte undersøgelser.

 

Undervise og supervisere efter konkret aftale herunder ansvarlig for at undervise/oplære kolleger i nyt apparatur, ændringer af betydning og andre ting, der har relevans for den daglige drift på UL stuen.

 

Holde sig orienteret om kurser og videreuddannelse inden for specialet og derigennem løbende efteruddanne sig og holde sig ajour om udviklingen.

 

 

 

Kvalifikationer:

Have uddannelse som sygeplejerske/radiograf med minimum to års specialerelevant erfaring.

 

At være opdateret inden for områderne ultralydsdiagnostik.

 

Være teoretisk velfunderet og arbejder med analyserende, problemløsende og reflekterende.

 

Besidde teknisk flair og anvender IT.

 

Kunne håndtere sonografiske apparater (lejre pt., vinkle og udføre undersøgelsen ud fra anatomiske og fysiologiske forhold), således at der opnås en tilfredsstillende billedkvalitet og undersøgelse.