Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopg ved iv Aclasta

Beskrivelse

Patienten indkaldes af sekretæren til kl. 9, kl. 10 og kl. 11 hver torsdag. Sekretæren bestiller blodprøver som tages ugen forinden. Blodprøverne skal godkendes af læge senest dagen inden infusionen.  

Sygeplejersken skriver pt. på CETREA til Geriatrisk sengeafsnit, hvor pt. forbliver stående det næste døgn, således han/hun kan tage kontakt ved eventuelle bivirkninger mhp. eventuel indlæggelse.  

Sygeplejersken tager imod patienten. Samtykke første gang, ellers identifikation, og der måles værdier – BT, P, SAT og TP (øre).  

Patienten tilses af læge, som informerer om bivirkninger og behandlingsforløb samt anlægger venflon. Ved behov for anæstesien kan disse kontaktes via columna opgavesystem.   

Aclasta ophænges og indløber over 20-30 min. Der skylles efter med 100 ml Nacl. og 

Patienten observeres løbende under behandlingen. Alm. bivirkninger er temperaturstigning, influenzalignende symptomer, træthed, svimmelhed, hovedpine, diarre, kvalme og opkastning. I nogle tilfælde uregelmæssig hjerterytme. Det er vigtigt at opfordre pt til at drikke godt på dagen og sygeplejersken sørger for at pt drikker to glas vand under behandlingen, for at undgå bivirkninger.  

En time efter påbegyndt behandling seponeres venflon og patienten kan tage hjem. Der bestilles evt. kørsel.  

Hvis patienten modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem skal der sendes en korrespondance via e-brev om at pt har fået Aclasta, hvilke bivirkninger de skal være opmærksom på samt kontaktoplysninger. (Brug frase: Aclasta). 

Kontaktoplysninger til geriatrisk amb og sengeafsnit medsendes pt.