Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af ekkokontroller

Ekkosekretærerne booker selv kontrollerne med ventetid inden for 1 måned – her kan I blot sende notat eller skærmprint til Ekkoambulatoriet.

 

Ekkosekretærerne booker ligeledes tider til TEE (notat eller skærmprint til Ekkoambulatoriet).

 

Henvisninger ud over 1 måned lægges på huskeliste af skrivende sekretær. Dette gælder også i forbindelse med epikriseskrivning, tilsyn mm. Se vejledning til ”huskeliste” nedenfor.

 

Hjemsygehus

Vær meget opmærksom på hjemadresse (og –sygehus). Hvis pt. pga. bopæl er hjemhørende på andet sygehus, lægges i stedet kopi af ekkonotat til Ekkoambulatoriet med seddel foran ”Evt. omvis til hjemsygehus” (sedlen ligger på K-drevet i Ekko-mappen under Sekretariatet).

 

FREMGANGSMÅDE VED ”BOOKING” AF EKKOKONTROLTID

 

  • • Start med at gå i PAS (AM, INS) og se, om pt. har en åben indskrivning i 8001 0393.

Hvis ikke, skal I sørge for at oprette en ambulant indskrivning først – der henvises til proce-durebeskrivelse omkring oprettelse af indskrivning Oprettelse af indskrivning i PAS (Amb. kontrolforløb)

 

  • • Gå derefter i Bookplan og tast Ctrl+N for at booke

 

  • • Efter indtastning af cpr vælges kontrolopgaven i gruppen EKKO KONTROL (ART 25)

(typisk Ekko 1 år, Ekko 2 år osv.)

 

Billede 1

 

 

  • • Den ambulante kontakt tilknyttes

Billede 2

 

 

 

Dato + tid vælges i kalenderen svarende til ordination – fx efter 3 måneder/6 måneder (der skal ikke lægges ekstra tid til)

 

  • • Under ”Information”-fanen angives under ”Adm. bemærkninger” indikationen fx aorta-stenose, dilateret kardiomypati osv + angive notattype og dato (fx ”tilsyn 28.10.20” eller ”epikrise 01.10.20”)

 

 

Billede 3

  • • Vælg derefter ”På huskeliste” i nederste højre hjørne

 

Billede 5

 

 

 

 

  • • Herefter får du dette billede:

 

Billede 6

  • • Tryk på OK

 

  • • Bookplan: Det fremgår af Fremsøgte aftaler, når pt. er på Huskeliste:

Gå i Fremsøgte aftaler, se kolonnen ”Status”, her fremgår et ”H” for huskeliste (tidspunkt er 00:00)

Billede 7

  • • PAS: Det fremgår af henvisningen bag indskrivningen, når pt. er på Huskeliste:

Gå i den aktuelle indskrivning AM, INS, tast derefter F4 for at hente den bagvedliggende henvisning frem – her fremgår Booking-bemærkning: ”Henvisningen er sat på huskeliste/til genbooking”.

 

Billede 8