Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycin instillation i blæren efter nefroureterektomi

Beskrivelse

Information til sundhedspersonale der arbejder med patienter, der pga. urothelial tumor i øvre urinveje har fået foretaget nefroureterektomi. For at forhindre efterfølgende implantation af dysplastiske celler i blæren tilbydes disse patienter intravesical skylning med det cytotoksiske stof Mitomycin C.

Baggrund

To studier har vist en signifikant reduktion i recidivraten af blæretumor, hos patienter med urothelial tumor i øvre urinveje, ved indgift af et singleshot med Mitomycin C efter nefroureterektomi.

 

I henhold til Dansk blærecancer udvalgs (DaBlaCa) retningslinjer anbefales derfor, at der gives intravesikal skylning med Mitomycin C, inden kateterfjernelse 2-10 dage efter radikal nefroureterektomi. Instillationen bør først gives når operatøren mener at defekten i blæren er helet op.

 

Mitomycin er et cytotoksisk antibiotikum som isoleres fra kulturer af Streptomyces caespitosus. Mitomycin er stærkt lokalirriterende. Mitomycin har alkylerende effekt og hæmmer selektivt DNA-syntesen.

Mitomycin er underlagt arbejdstilsynets vejledning D2.12 (at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-cytostatika-d-2-12/) om arbejde med cytostatika.

 

Der gives Mitomycin 40 mg intravesicalt via et blærekateter.

Fremgangsmåde

Behandlingen ordineres af læge. Den gives på 5.-8 dagen efter nefroureterektomi. Tiden til den ambulante behandling bookes af OP-koordinerende sekretær i forbindelse med at operationen planlægges. Udføres af sygeplejerske i Urologisk ambulatorium, som er instrueret i proceduren. Behandlingen udføres efter informeret patientsamtykke.

Kriterier for skylning

 • • Patienten skal være velbefindende og afebril

 • • Patienten må IKKE have kraftig makroskopisk hæmaturi.

 • • Patienter som ikke opfylder ovenstående kriterier skal konfereres med læge.

Kontraindikationer

 • • Allergi mod Mitomycin C

 • • Knoglemarvsdepression

Praktisk gennemførelse

Personale skal bære forklæde som dækker armene, engangshandsker og mundbind med øjenbeskyttelse under hele proceduren. Affald bortskaffes som risikoaffald (Gul spand mærket ”cytostatika”).

 

 • • Der lægges engangsunderlag på lejet

 • • Kateter og urinpose skilles ad. Kateterstudsen sprittes af og en steril biventprop påsættes kateteret

 • • Posen med Mitomycin kobles sammen med biventprop via grønt mellemstykke.

 • • ”Knæk” tilkoblingen, tættest på kateterstudsen, således at Mitomycin kan løbe ind i kateteret (tilkoblingen til kateteret bukkes, for at undgå tilbageløb)

 • • Bivenproppen lukkes, kateteret seponeres og det hele kasseres som risikoaffald.

 • • Patienten skal så vidt muligt ”holde på” Mitomycinen i 2 timer (ikke længere), før urinen lades i toilettet.

 • • Obs at informere om at urinen bliver blå pga. farven i mitomycin.

Patientforholdsregler

 • • Patienten instrueres i at sidde ned, de første gange vandet lades for at undgå urinstænk, og lægge låget ned, når der skylles ud i toilettet.

 • • Patienten instrueres i, umiddelbart efter at have ladet urin/Mitomycin, at skylle omkring urethra med vand og sæbe/NaCl og vaske hænder grundigt for at fjerne rester af cytostatika.

 • • Patienten instrueres i at drikke rigelig vand hjemme for at skylle blæren.

 • • Anvend kondom de første 6 mdr. efter behandlingen.

Bivirkninger

Lokale bivirkninger er almindelige, men oftest lette og kortvarige:

 • • Hæmaturi i 1-2 dage.

 • • Dysuri og cystitsymptomer, kræver oftest ingen behandling. Kan evt. forsøges med NSAID eller anticholinergika. Ved symptomer over 24 timer kan evt. gives engangsdosis med tbl. Ciprofloxacin 500 mg.

 • • Allergiudvikling i 5-15 %, oftest som kontaktdermatitis (genitalia, håndflader, fodsåler). Sjældent generelt udslet. Svinder spontant., kan evt. behandles med antihistamin. Generelt udslæt er kontraindikation for evt. fremtidige behandlinger.

Systemiske bivirkninger er meget sjældne:

 • • Leukopeni

 • • Trombicytopeni.

Definition af begreber

Nefroureterektomi: operativ fjernelse af nyre, nyrepelvis og urinleder.

Mitomycin C: Kemoterapi (cytostatikum), underlagt arbejsdtilsynets vejledning D2.12 (at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-cytostatika-d-2-12/) om arbejde med cytostatika.

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsprofessionelle der arbejder med patienter, der har fået foretaget nefroureterektomi grundet urothelial tumor i øvre urinveje.

Formål

At hindre implantation af dysplastiske celler i blæren efter nefroureterektomi hos patienter med urothelial tumor i øvre urinveje.

Referencer

Kliniske retningslinjer (ducg.dk)

www.pro.medicin.dk

Instruks fra onkologerne: Mitomycininstallation i blæren