Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OP-koordinering vedrørende skift af JJ-kateter Aalborg-Thisted

Patienter

Instruksen er gældende for patienter til skift af JJ-kateter, både første skift og efterfølgende skift for både benigne og maligne tilstande der foranlediger behov for skift af JJ-kateter.

 

Forberedelse

Når der findes indikation for skift af JJ-kateter, opretter ordinerende læge operatørsamtale inkl. vurdering af ASA score samt relevante blodprøver. Urologen tager stilling til og dikterer plan for evt. bridging/pausering af AK-behandling. Dette gælder også JJ-katetre anlagt i vagten. Som udgangspunkt skal alle JJ-kateterskift med ASA 1-3 til Thisted, med mindre urologen finder klinisk indikation for, at patienten skal ses i Aalborg. Argumentationen herfor skal i så tilfælde fremgå tydeligt i diktatet ifm. videre plan.

Urologen skal informere patienterne om, at skiftet foregår i Thisted, og at de vil modtage en indkaldelse fra Thisted.

 

Patienter der ses ifm. pukkelafvikling i efteråret 2020 og foråret 2021, som ikke har været vurderet i henhold til denne instruks, skal indkaldes i ambulatoriet i Aalborg på journallinjen til operatørsamtale.

OP-koordinator skriver i bemærkningsfeltet til operatørsamtalen/journaloptagelse, at patienten skal til Thisted, således sygeplejerskerne i ambulatoriet ved, at der ikke skal laves en standardplejeplan.

 

Kommunikation

Patienter med ASA score 1-3 henvises fra OP-booking Aalborg til visitationen i Thisted via nedenstående mailadresser.

OP-booking i Thisted kontaktes på: THI.operation@rn.dk

OP-booking i Aalborg kontaktes på: AalborgUHUrologiskOPbooking@rn.dk

Anæstesien i Thisted visiterer patienterne 1 måned før operationsdato, og foretager tilsyn efter behov. Vurderer anæstesiologen, at der er behov for diverse andre tilsyn (f.eks. kardiologisk vurdering), henviser anæstesiologen direkte hertil, evt. med angivelse af operationsdato.

På den måde sikrer vi en mere direkte og patientsikker arbejdsgang samt rettidigt svar til anæstesien. Dette øger også kvaliteten af tilsynsanmodningen.

Svar på tilsynsanmodning/notat går til henvisende anæstesiolog.

Visitationen i Thisted er forløbsansvarlig for arbejdsgangen.

Der kan bookes op til 5 patienter med JJ-kateterskift på en operationsdag.

Som udgangspunkt bookes der skift af JJ-katetre på fredage i lige uger.

 

På operationsdagen

Som udgangspunkt skal alle patienter, der vurderes at være ASA 1-3, bookes til skift af JJ-kateter i Thisted, 07.12.2020 Susanne Hejlesen, Urologisk Afdeling med mindre operatøren har en specifik kontraindikation hertil (f.eks. vanskeligt skift tidl., behov for laser eller ureteroskop).

Det er aftalt med Afsnitsledende sygeplejerske på urologisk OP i Aalborg, at der kan medbringes semi-rigidt ureteroskop, til brug hvis JJ-kateteret er displaceret proximalt i ureter. Ureteroskopet bringes tilbage efter endt OP-dag.

Patienter der får skiftet JJ-kateter i Thisted, skal som udgangspunkt fortsætte i Thisted for ikke at skabe for mange urologiske forløb på forskellige matrikler.

På operationsdagen i Thisted, dikterer opererende læge, hvornår det næste skift skal foretages. Samtidig oprettes ny operatørsamtale med vurdering af ASA-score og evt. plan for AK-behandling.

 

Anæstesien

Operatørsamtalen må max. være 6 mdr. gammel. Overskrides dette kontakter visitationen i Thisted OP-booking i Aalborg mhp. ny operatørsamtale på journallinjen (evt. telefonisk).

Visitationen i Thisted forelægger patientjournalen for anæstesien 1 md. før næste JJ-kateterskift.

Anæstesien vurderer om operatørsamtalen, medicinstatus og evt. AK-behandling er i orden, og supplerer evt. med en opringning eller videokonsultation med patienten.

Ved tvivl om AK-behandling eller andet, kan ordinerende kirurg kontaktes, alternativt vagthavende urolog i Aalborg.

 

Audit

Der indkaldes til audit februar 2021, hvor der auditeres på 10 JJ-kateterforløb i Thisted. OP-koordinator i Thisted medbringer 10 cpr. nr. udvalgt som stikprøver.

 

Audit foretages af:

Hansjörg Dr Selter, Ledende overlæge Anæstesi Thisted

Thomas B. Halphen, Ledende overlæge Urologisk Afdeling

Susanne Hejlesen, Ledende lægesekretær Urologisk Afdeling

1 repræsentant fra OP-koordineringsenhed Thisted

1 repræsentant fra OP-koordineringsenhed Aalborg

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedspersonale der planlægger forløb med skift af JJ-katetre