Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administrative arbejdsgange mellem Garantiklinikken Thisted og Idrætsklinikken Aalborg

Beskrivelse

Denne instruks beskriver administrative arbejdsgange mellem Garantiklinikken, Aalborg Universitetshospital Thisted og Idrætsklinikken, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Håndtering og visitering af henvisninger

Alle henvisninger modtages på ortopædkirurgisk overområde 800153. Fællesvisitationen i Aalborg forestår fordeling af henvisninger til skopifagområdet

 • • Henvisninger tildeles efter geografi mellem Aalborg ”Idrætsvis. ALB” og Hjørring ”Knævis.HJR/Hoftevis.HJR” – DOG tildeles patienter tilhørende Thisteds optageområde også ”Idrætsvis. ALB”

 • • Visiterende læge i Aalborg visiterer herefter henvisningerne og fordeler mellem Aalborg og Garantiklinikken jfr. nedenstående

  • ➢ ved overskridelse af 30 dages ventetid i Aalborg omvisiteres dog til Garantiklinikken uanset bopæl

 

Idrætsklinikken Aalborg

Billede 1

Garantiklinikken Thisted

Billede 2

 

 • • Sekretæren i henholdsvis Aalborg og Thisted kan herefter indkalde patient og færdigbehandle henvisningen

 

Overlevering af patienter til operation eller kontrol mellem Idrætsklinikken og Garantiklinikken

Hvis patienten fx efter forundersøgelsen skal overgå til operation eller kontrol fra Idrætsklinikken til Garantiklinikken eller omvendt, skal der

 

Teams

Idrætsklinikken Aalborg

ALBOIDRÆT (både operation og ambulant kontrol)

Garantiklinikken Thisted

THYGARANTIORTOP (operation)

THYGARANTIORTAMB (ambulant kontrol)

 

 • • Oprettes et HVF i PAS på modtagende afdeling samt påføres relevant markør

 

 

 

Afdelingskode

Markør

Operation

Idrætsklinikken Aalborg – Afsnit O6

80015360

AFV01E1 – henvist til behandling

Idrætsklinikken Aalborg – Sengeafd. O1

80015311

Garantiklinikken Thisted – Dagkirurgi

800153S3

Kontrol

Idrætsklinikken Aalborg

80015390

AFV01A7 – henvist til kontrol

Garantiklinikken Thisted

800153A3

 

 

Hvis patienten henvises til genoptræning (GOP)

Hvis lægen ved ambulant forundersøgelse/kontrol vurderer, at patienten har behov for enten almen genoptræning eller specialiseret genoptræning skal det dikteres til journalen, at patienten henvises hertil, og der skal oprettes og afsendes genoptræningsplan

 • • Den konkrete udarbejdelse af GOP’en kan overdrages til O-sekretariatet – for vejledning se PRI-instruks Genoptræningsplaner, Ortopædkirurgi Aalborg samt bilaget Opret genoptræningsplan i Clinical Suite, Ortopædkirurgi Aalborg (rn.dk)

 • • Sekretæren registrerer procedurekode

  • ➢ ZZ0175XUdarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning eller

  • ➢ ZZ0175YUdarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning

 • • Særligt for specialiseret genoptræning - hvis der ikke i forvejen er et åbent forløb, oprettes dette i PAS til brug for fysioterapiens registreringer

 

Opgavefordeling og kontaktoplysninger

Garantiklinikken Thisted:

 • • Sekretærerne i ambulatoriet indkalder til forundersøgelse/kontrol og skriver ambulante notater

 • • Sekretærerne i visitation og booking af OP indkalder til operation

 • • Sekretærerne i dagkirurgisk afdeling skriver OP-procedurer

 

Idrætsklinikken Aalborg:

 • • Sekretærerne i Idrætsklinikken indkalder og skriver både ambulante notater samt OP-procedurer

 

 

E-mail

Telefon

Idrætsklinikken Aalborg

artroskopi@rn.dk

97 66 28 38

Garantiklinikken Thisted

Ambulant: ort.stm@rn.dk

97 65 08 88 (booking og skrivning amb.)

Operation: THI.operation@rn.dk

97 65 06 46 (visitation og booking OP)

97 65 06 25 (skrivning OP)

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer i Idrætsklinikken og Garantiklinikken.

Formål

At sikre målrettede, sammenhængende og effektive patientforløb samt sikkerhed i opgaveløsning.