Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administrative arbejdsgange mellem Garantiklinikken Thisted og Idrætsklinikken Aalborg

Beskrivelse

Denne instruks beskriver administrative arbejdsgange mellem Garantiklinikken, Aalborg Universitetshospital Thisted og Idrætsklinikken, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Håndtering og visitering af henvisninger

Alle henvisninger modtages på ortopædkirurgisk overområde 800153. Fællesvisitationen i Aalborg forestår fordeling af henvisninger til skopifagområdet

 • • Henvisninger tildeles efter geografi mellem Aalborg ”Idrætsvis. ALB” og Hjørring ”Knævis.HJR/Hoftevis.HJR

 • • Visiterende læge i Aalborg visiterer herefter henvisningerne og fordeler mellem Aalborg og Garantiklinikken Thisted jfr. nedenstående

  • ➢ ved overskridelse af 30 dages ventetid i Aalborg omvisiteres dog til Garantiklinikken uanset bopæl

 

Idrætsklinikken Aalborg

Skift ventegruppe til ”Idrætssekr. ALB”

Garantiklinikken Thisted

Skift ventegruppe til ”Idrætssekr THI”

 

 • • Modtagende sekretær i henholdsvis Aalborg og Thisted kan herefter trykke ”visitér” på henvisningen, og denne lægger sig over i ”Visiterede – ikke indkaldte”

 • • Henvisning er nu klar til booking

 

Overlevering af patienter til operation eller kontrol mellem Idrætsklinikken og Garantiklinikken

Hvis patienten fx efter forundersøgelsen skal overgå til operation eller kontrol fra Idrætsklinikken til Garantiklinikken eller omvendt, skal der

 • • gives besked i form af oprettelse af en opgave til relevant ortopædkirurgisk team (team = funktionsrolle). For oprettelse af opgave se huskeseddel/vejledning under links

 

 

 

Funktionsrolle

Idrætsklinikken Aalborg

80015390

ALBOIDRÆT-SEKRETÆR (både operation og ambulant kontrol)

Garantiklinikken Thisted

800153A1

THYORTOSEKR (både operation og ambulant kontrol)

 

 • • Derefter marker forløbsansvar, højre klik og vælg ”Rediger aktuelle forløbsansvar”

 • • Angiv ny markør

  • ➢ AFV01A7henvist til kontrol eller

  • ➢ AFV01E1henvist til behandling

 

Hvis patienten henvises til genoptræning (GOP)

Hvis lægen ved ambulant forundersøgelse/kontrol eller operation vurderer, at patienten har behov for enten almen genoptræning eller specialiseret genoptræning skal det dikteres til journalen, at patienten henvises hertil, og der skal oprettes og afsendes genoptræningsplan

 • • Den konkrete udarbejdelse af GOP’en kan overdrages til O-sekretariatet – for vejledning se link

 • • Sekretæren registrerer procedurekode

  • ➢ ZZ0175XUdarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning eller

  • ➢ ZZ0175YUdarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning

 • • Særligt for specialiseret genoptræning - hvis der ikke i forvejen er et åbent forløbsansvar, oprettes dette til brug for fysioterapiens registreringer

 

Opgavefordeling og kontaktoplysninger

Garantiklinikken Thisted:

 • • Sekretærerne i ambulatoriet indkalder til forundersøgelse/kontrol og skriver ambulante notater

 • • Sekretærerne i ambulatoriet indkalder til forundersøgelse/kontrol og skriver ambulante notater

 • • Sekretærerne i dagkirurgisk afdeling skriver OP-procedurer

 

Idrætsklinikken Aalborg:

 • • Sekretærerne i Idrætsklinikken indkalder og skriver både ambulante notater samt OP-procedurer

 

 

E-mail

Telefon

Idrætsklinikken Aalborg

artroskopi@rn.dk

97 66 28 38

Garantiklinikken Thisted

Ambulant: ort.stm@rn.dk

97 65 08 88 (booking og skrivning amb.)

Operation: THI.operation@rn.dk

97 65 06 46 (visitation og booking OP)

97 65 06 25 (skrivning OP)

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer i Idrætsklinikken og Garantiklinikken.

Formål

At sikre målrettede, sammenhængende og effektive patientforløb samt sikkerhed i opgaveløsning.

Referencer

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

Opret opgaver

KP - Genoptræningsplan (Huskeseddel)