Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vaccination af børn og unge med æggeallergi

 

Målgruppe:

Læger og sygeplejersker på Børn og Unge afdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Baggrund:

Følgende vacciner kan indeholde æg-protein: MFR-, influenza-, gul feber-, rabies-, tick-borne encephalitis- og hepatitis A-vaccine.

 

Det sker meget sjældent, at der kommer alvorlige allergiske reaktioner, såkaldte straks-reaktioner, efter vaccination. Straks-reaktioner indtræder fra få minutter til 4 timer efter vaccination (80-95 % inden for de første 15-30 minutter) og er karakteriseret ved symptomer fra hud, luftveje og det kardiovaskulære system:

  • • Hud: kløe, urtikaria, angioødem, sammenflydende udslæt

  • • Luftveje: tilstoppet næse, globulus-fornemmelse, stridor, hvæsen, dyspnøe, trykken for brystet

  • • Kardiovaskulært: utilpashed, synkope, palpitationer, takykardi og hypotension

  • • Andet: ændret bevidsthed.

Æg-allergi er den hyppigste fødevareallergi hos småbørn, men langt over halvdelen af alle børn vokser fra allergien, inden de fylder 5 år, og æg-allergi er meget sjælden hos voksne.

Nogle vacciner er fremstillet i kyllinge-embryofibroblastceller (MFR og TBE) eller i befrugtede hønseæg (influenza og gul feber) og kan derfor indeholde små restmængder af æg-protein, hovedsageligt ovalbumin. Der er størst mængder i vacciner produceret efter sidstnævnte metode.

Der er studier, der tyder på, at de alvorlige allergiske reaktioner der er set efter vaccination med vacciner indeholdende æg-protein slet ikke skyldes æg, men andre indholdsstoffer som gelatine.

 

 

MFR vaccination

Gives ifølge det gældende børnevaccinationsprogram fra 1. januar 2009 ved alderen 15 måneder og igen i 4 års alderen. Børn, som ikke er revaccineret i 4 års alderen, revaccineres ved 12 år.

 

Vaccinen indeholder meget små mængder æg-protein (nanogram-picogram), hvilket for praktiske formål ikke kan udløse en allergisk reaktion, og vaccinen er derfor ikke kontraindiceret ved æg-allergi.

Børn med æg-allergi kan og bør derfor få deres MFR-vaccine. Langt de fleste kan vaccineres hos egen læge, der skal dog være anafylaksiberedskab, og patienten skal observeres i 30 minutter efter vaccination.

Børn med tidligere alvorlige straks-reaktioner efter indtagelse af æg, herunder forværring i kronisk astma og anafylaksi bør henvises til vaccination på hospital.

Hos børn, der har haft straks-reaktion efter 1. MFR-vaccination, foreslås det at måle antistoffer mod alle tre vira – har barnet antistoffer, kan man undlade yderligere vaccination. Barnet bør udredes allergologisk, og såfremt det vurderes, at 2. MFR-vaccination er nødvendig, bør vaccinationen foregå på hospital. Se figur 1.

I Europa er prævalensen af anafylaksi som følge af MFR-vaccination estimeret til 1,2 tilfælde pr. million doser, men de fleste anafylaktiske reaktioner efter MFR-vaccination er set hos personer, der ikke har æg-allergi.

Forudgående prik-test for æg anbefales ikke pga. lav sensitivitet og specificitet, men børn, der tidligere har reageret allergisk på MFR-vaccine, bør have foretaget allergi-udredning, da reaktionen oftest er et resultat af allergi over for et andet indholdsstof i vaccinen, fx gelatine eller neomycin.

EPI-NYT uge 46 2015 figur 1

Influenzavacciner

Det anbefales at spørge til æg-allergi forud for vaccination. Æg-allergikere, der kun får nældefeber efter indtagelse af æg, kan vaccineres hos egen læge, hvorimod patienter der har haft alvorlige reaktioner efter indtagelse af æg bør henvises til specialist til udredning med IgE-test og priktest for æg, samt risikovurdering, figur 2. Mange vokser fra æg-allergi, og patienter, der kan spise kogt æg eller røræg uden at få allergisk reaktion, kan få vaccinen på normal vis uanset tidligere allergi eller positiv prik- eller IgE-test.

Priktest med influenzavaccine anbefales ikke pga. lav sensitivitet og specificitet i forudsigelse af alvorlige reaktioner. Fraktionerede doser anbefales heller ikke.

Hos patienter med tidligere alvorlig reaktion på influenzavaccination, er fremtidig administration af influenzavaccine kontraindiceret. Dette uanset hvilken komponent i vaccinen der er mistænkt for at udløse reaktionen.

Nasal, levende svækket influenzavaccine skal undgås. Der findes influenzavacciner uden æg (Flucelvax og FluBlok), men disse vacciner er aktuelt ikke markedsført i Danmark.

EPI-NYT uge 46 2015 figur 2

Gul feber

Vaccinen dyrkes i kyllingeembryoner og bliver ikke opvarmet ved fremstillingen, så der er større mængder æg-protein i, men niveauet kendes ikke med sikkerhed.

Der er rapporteret om 0,8-1,8 anafylaktiske reaktioner pr. 100.000 injektioner af gul feber-vaccine, og nogle af disse reaktioner er formentlig forårsaget af gelatine eller andre indholdsstoffer.

Hvis internationale myndighedskrav (se WHO’s oversigt her) er eneste grund til at vaccinere en person, der er allergisk over for æg, mod gul feber, bør man i stedet for vaccination udfærdige en undtagelsesattest med officielt brevhoved og stempel, hvori kontraindikationen beskrives.

Ved uopsættelig rejse til område med risiko for gul feber (fx ved aktuelt udbrud), hvor det vurderes, at risikoen ved rejse uden vaccination overstiger risikoen ved at vaccinere, bør der henvises til specialist.

Rabiesvacciner

Der er æg-protein i produktet Rabipur, men ikke i Rabies-Imovax og Verorab hvorfor disse anbefales ved æg-allergi.

Tick-borne encephalitis-vaccine

Kun alvorlig allergisk reaktion, udløst af æg-indtagelse eller tidligere given TBE-vaccine, udgør en kontraindikation.
Mildere allergiske reaktioner udgør som oftest ikke en kontraindikation, men patienten bør henvises til vaccination på hospital.

 

Hepatitis A-vaccine

Epaxal er den eneste vaccine mod hepatitis A, der indeholder æg-protein. Ved mistanke om æg-allergi bør denne vaccine derfor undgås, og en anden vaccine vælges (fx Havrix, Vaqta eller Avaxim).
(S.S. Voss på vegne af Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

 

 

 

Dokumentation efter vaccination:

Der dokumenteres i lægejournalen som ambulant kontrol. (Vaccinens navn, styrke, dosis samt batch nummer)

Vaccinationen registreres i FMK-online

 

 

Referencer

Epi-Nyt uge 46- 2015, Statens serum institut: Æg-allergi og vaccination med æg-holdige vacciner

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2015/uge-46---2015