Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transferering af embryoner/blastocyster

 

Formål

At sikre, at ensartet transferering af embryoner/blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse


 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Proceduren omfatter transferering af embryoner/blastocyster.
 
 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


 
 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Behandlerrum 1:

Flowbænk (IVF Workstation L124)

Mini inkubator

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

 

Behandlerrum 2:

ESCO flowbænk med bordinkubator

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

1 ml sprøjte

Transfereringskateter

Evt. stillette og ekstra yderkateter

Varmeblok

mHTF skyllemedie i spidsglas

 


 
Fremgangsmåde

Transferering:

  1. 1. Kontroller patientens CPR-nummer.

  2. 2. Sprøjten og kateteret lægges på varmepladen i flowbænken.

  3. 3. 4-brøndsbakken til transferering stilles i mikroinkubatoren eller bordpladeinkubatoren.

  4. 4. mHTF skyllemedie stilles i varmeblok på varmepladen i flowbænken.

  5. 5. Lægen får yderkateter og evt. stilette.

  6. 6. Sprøjten fyldes med det mHTF skyllemedie og kateteret skylles halvt igennem med dette.

  7. 7. Når yderkateteret er lagt på plads melder lægen klar.

  8. 8. Transbakken sættes under stereomikroskopet på lav forstørrelse.

  9. 9. Embryonet/blastocysten forstørres op og vises på skærmen til patienten.

  10. 10. Stemplet på sprøjten trykkes i bund, lidt luft suges op først (ca. ½ cm), derefter suges embryonet/blastocysten op (ca. ½ cm) og igen lidt luft (ca. ½ cm). Det samlede volumen af mediet med embryonet/blastocysten må ikke overstige 20 µl. Kateteret føres forsigtigt ind i yderkateteret, som lægen holder på plads i orificium. Lægen trykker på sprøjte og embryonet/blastocysten transfereres.

 

Efter transferering:

Kateteret undersøges under stereomikroskopet for tilstedeværelse af embryonet/blastocysten. Dette gøres ved at lade spidsen af kateteret hvile i transbakken, tage sprøjten af kateteret og fylde den med luft. Samtidig holdes øje med det medium, der løber ud, for eventuel embryon/blastocyst. Herefter sættes sprøjten på igen og der pustes forsigtig ud igennem kateteret, indtil det eventuelle embryon/blastocyst med sikkerhed ville være kommet ud.

Hvis blastocysten/embryonet er med tilbage i kateteret gentages proceduren med et nyt kateter.

 

Inden transferering er embryonets/blastocystens scoringsdata lagt i Formatex og efter endt transferering lægger sygeplejersken transfereringsdata i Formatex.