Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Herpes genitalis hos kvinder

 

Beskrivelse

Genital smitte sker både med HSV-2 (60%) og HSV-1 (40%). Symptombilledet er ens for de to vira.

 

Primært udbrud:

Symptomdebut 4-7 dage efter ubeskyttet coitus med partner med aktivt herpes udbrud. Kan være asymptomatisk. Symptomatiske tilfælde omfatter:

 • • Typisk forandringer på labia med smertefulde bilaterale erytematøse papler og blærer som brister og bliver til konfluerende sår. Der kan ses rødme af slimhinderne. Kan også afficere inderlår, nates, peri- og intraanalt, vaginalt samt i urethra og blære.

 • • Det primære udbrud er oftest det værste, hvor der i tillæg til ovenstående kan ses inguinal lymfeknudehævelse, febrilia, myalgi og påvirket almentilstand hos op mod 70%.

 • • Ved affektion af urethra og blære kan ses svær dysuri og urinretention kan forekomme.

 • • Varighed af udbruddet er ofte 2-4 uger. 75 % af patienterne har nye læsioner i løbet af de første 2-3 uger af infektionen.

 • • Komplikationer: Sjældent udvikles neuralgi, hepatitis, encefalitis og meningitis.

 

Recidiver:

Oftest mildere lokale symptomer. Foruden klassiske udbrud med vesikler og sår findes hos nogle patienter atypiske udbrud med rødme, irritation, kløe og svie.

Recidiver forekommer hyppigst det første år efter primær infektion, og ses hos 90% ved HSV-2 og 40% ved HSV-1. Stress, sygdom og menstruation kan fremprovokere udbrud. Virus udskilles både ved synlige vesikler og ved asymptomatiske udbrud fra sekreter fra kønsorganer.

 

Definition af begreber

Infektion med herpes simplex virus i genitalområdet
 

Diagnostik

 • • Podning fra vesikelbunden mhp. at identificere HSV DNA med PCR-teknik.

 • • Ved primært udbrud foretages ved tvivl serologisk undersøgelse for typespecifik IgG antistof status (anti-HSV1 og anti-HSV2). Antistoffer kan tidligst påvises 2-3 uger efter primær infektion og varer livslangt.

Behandling

Symptomatiske udbrud behandles med systemisk behandling, som afkorter sygdomsforløbet dage-uger.

Behandling er mest effektiv, hvis den påbegyndes tidligt efter symptomdebut (<48-72t).
Topikal behandling er ej indiceret.
 

Primært udbrud:

Ved lette tilfælde tilbydes peroral behandling. Kun Aciclovir fås til i.v. brug.

 • • Tbl. Valaciclovir 500 mg - 1 g x 2 i 7-10 dage eller

 • • Tbl. Aciclovir 200 mg x 5 i 7-10 dage.

 • • Kan forlænges med 2-7 dage hvis der fortsat kommer nye udbrud.

Ved svære udbrud med indlæggelses krævende tilstand pga. smerter/ urinretention anbefales:

 • • I.v. Aciclovir 5mg/kg x 3, ofte i 5-8dage.

Pga. Risiko for nyrepåvirkning monitoreres med daglige væsketal og s-Creatinin.

Der er hos disse patienter ofte behov for suppleres anlæggelse af blærekateter, lokalbedøvende lidokain gel samt analgetisk behandling med svage analgetika såvel som morfika.

 

Sekundære udbrud:

 • •  Tbl. Valaciclovir 500 mg x 2 i 3-5 dage, tbl. Aciclovir 800 mg x 3 i 2 dage eller tbl. Famciclovir 1 g x 2 i 1 dag.

Opstartes optimalt ved prodromalsymptomer. Patienten bør derfor have medicin liggende hjemme klar til opstart.

Recidiverende udbrud:

Hyppigheden af recidiv er størst de først år efter primær infektion. Behandling reducerer recidivfrekvensen op til en faktor 5, samt reducerer risiko for partnersmitte.

Ved >6 symptomatiske udbrud/år tilbydes profylaktisk behandling:

 • • Tbl. Valaciclovir 500 mg x 1 eller tbl. Aciclovir 400 mg x 2 i mindst 6 måneder.
  Behov for fortsat behandling revurderes årligt.
   

Gode råd til patienten:

 • • Opstart behandling ved prodromal symptomer.

 • • Mhp. at reducere vandladningsgener anbefales rigeligt væskeindtag og brug af lokalanalgetisk gel 5 min før vandladning. Lunt vand kan ligeledes lindre under vandladning.

 • • Ved sår kan kolde omslag virke lindrende. Sår holdes rene med vat og vand. Hårtørrer kan anvendes, hvis det gør ondt at tørre sig med håndklæde.

 • • Undlad samleje ved udbrud pga. risiko for partnersmitte.


Formål

Beskrive diagnosticering og behandling af infektion med herpes simplex virus type 1 (HSV-1) og 2 (HSV-2) i genitalområdet hos kvinder. Denne instruks dækker IKKE gravide, se særskilt instruks herfor.

 

Referencer

Ugeskrift læger 2018;180:V01180024

UpToDate: Treatment of genital herpes simplex virus infection. Indeholder billeder af herpes.

Pro.medicin.dk