Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekundær amenoré

 

Beskrivelse

 • • Hyppig pga. oligo- / anovulation som følge af dysfunktion i ovarierne eller i stimulationen af ovarierne fra hypofysen.

 • • Anatomiske (sjælden).

 • • Vedvarende gestagenpåvirkning af endometriet (hormonspiral/minipiller/p-stav/ p-piller).

 

Typer opdelt efter det hormonelle billede
 

Hypergonadotrop (↑LH, ↑FSH)
 

Præmatur menopause (POI) (Se instruks for POI)
Følger efter medicinsk behandling (operation, strålebehandling, kemoterapi)

Hypogonadotrop (↓LH, ↓FSH)
 

Vægttab, anoreksi, stress, overdreven motion, hypothyreose, hyperprolaktinæmi, graviditet og p-piller

Normogonadotrop (- LH, - FSH)
 

PCOS (Se instruks for PCOS)
Uterine synekkier (Ashermann), cervikal stenose Gestagen behandling

 

Definition af begreber

Udebleven menstruation i ≥ 6 mdr. hos en kvinde, der tidligere har menstrueret.
 

Udredning

Anamnese:

 • • Familiær disposition.

 • • Pubertetsudvikling.

 • • Hovedpine, galaktoré, øjensymtomer, øget hårvækst, akne, cykliske mavesmerter, vægtændringer, stress, spisevaner, overdreven motion, klimakterielle symptomer, fertilitet, mental retardering, medicin inkl. tdl. hormonbehandling.

 • • Kronisk sygdom, autoimmune sygdomme, tdl. operationer/strålebehandling/kemo, tdl. gyn og obs.


Objektiv undersøgelse:

 • • Højde, vægt, fedtfordeling, sekundære kønskarakterer, fænotype, hirsutisme, akne, BT, stemmeleje.

 • • GU og ultralydsscanning: Slimhindeatrofi, endometrietykkelse, ovariestørrelse og follikelantal. Vandscanning ved mistanke om synekkier.

 • • Biokemisk udredning: OBS: Patienten skal have været ude af hormonbehandling i mindst 3 måneder. Østradiol, FSH, LH, prolaktin, TSH og androgen status. Findes samlet under PCO diagnostik i Labka. Evt. tages hCG.


Supplerende udredning afhænger af anamnese og fund:

 • • Hypergonadotrop (↑LH, ↑FSH, ↓østradiol): Ved forhøjede gonadotropiner, gentages disse efter 2-3uger. Hvis de fortsat er forhøjede, suppleres med AMH, karyotype (obs Turner mosaik), samt ved familiær disposition FMR1 gen (Fragilt X syndrom). Se i øvrigt instruksen POI.

 • • 

 • • Hypogonadotrop (↓LH, ↓FSH, ↓østradiol): Dysfunktion i hypofyse-gonade aksen. Ses ved anoreksi, stress, overdreven motion samt idiopatisk.

 • • Ses desuden ved tilstande i hypothalamus og hypofyse, eks. hypofyseadenomer (prolaktinom, Cushing, akromegali), Sheehans syndrom, følger efter traume/stråler mod kraniet, sarkoidose. Ved mistanke om hypofysetumor bestilles MR hypofyse og patienten henvises til endokrinolog.

 • • 

 • • Normogonadotrope: PCOS, idiopatisk, afløbshindring, synekkier.

 • • 

 • • Hyperprolaktinæmi: Gentages efter min. 3 timers opvågning. Ved fortsat forhøjet værdi, da MR hypofysen og henvisning til endokrinolog.

 • • Thyroideasygdom: Henvises til endokrinolog.

 • • Adrenogenitalt syndrom : ↑ 17-OH-progesteron. Ved late onset androgenitalt syndrom henvises til endokrinolog.

 • • Cushing: Ved klinisk mistanke henvises til endokrinolog.

 

Formål

Udredning og behandling af kvinder med sekundær amenoré.

 

Behandling

 • • Hypergonadotrop: Substitutionsbehandling til ca. 51 årsalderen. Transdermal østradiol ca. 100µg dgl. + gestagen (hormonspiral/cyklisk Provera). Østradiol styres efter symptomer, samt ved måling af s-østradiol til fysiologisk niveau (0,3-0,4 nmol/L).

 • • Husk calcium tilskud 800 mg + D-vitamin 20 µg som knogleprotektion. DEXA scanning hvert 3.-5.år.

 • • Ved graviditetsønske henvises til fertilitetsklinik.

 

 • • Normogonadotrop: Ved mistanke om PCOS, se instruks herfor. Ved mistanke om synekkier eller cervixstenose kan hysteroskopisk vurdering foretages.

 • • Hypogonadotrop: Udløsende årsag behandles. Ved længerevarende lav østradiol substitueres med transdermal østradiol + gestagen (hormonspiral eller cyklisk Provera), evt. p-piller. Ved graviditetsønske henvises patienten til fertilitetsklinik.

 

Referencer

DSOG. Premature Ovarian Insufficiency (POI) 2013.