Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og behandling af patienter med COVID-19, Aalborg Universitetshospital

 

Indledning

Sundhedsstyrelsen meldte d. 31. maj 2021 ud, at regionerne forventes at håndtere antallet af patienter med COVID-19 indenfor den normale sygehusdrift. Det betyder, at regionerne nedlægger særlige COVID-19 afsnit, beredskabsplaner mv.

Det medfører, at patienter mistænkt for eller med bekræftet COVID-19 kan modtages til vurdering på nærmeste hospital efter gældende triage-regler og kan dermed indlægges og behandles på mange forskellige hospitalsafdelinger.

 

Visitation og modtagelse

Patienter, der har COVID-19 som primære problemstilling, modtages hele døgnet i Akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital.

Her foretages vejledende visitation efter patientkarakteristika, overvågnings- og behandlingsbehov:

  • Patienter, der IKKE er kandidat til respiratorbehandling kan behandles på alle sengeafdelinger

  • Patienter, der ikke kan samarbejde til CPAP eller High Flow (HF), kan behandles på alle sengeafdelinger

  • Patienter, der ikke er kandidat til respiratorbehandling kan modtage HF på AMA, 6V, 7Ø, Hobro eller Thisted

  • Patienter med behov for mere end 5L nasal ilt og fuldt behandlingsniveau behandles på intensiv

  • Patienter med behov for medicinsk behandling udover standardbehandling (ilt, lav-molekulær heparin og dexamethason) tilknyttes infektionsmedicinsk afdeling

  • Patienter med fuldt behandlingsniveau, som har brug for mere end standardbehandling, kan tilknyttes infektionsmedicinsk afdeling (f.eks. tocilizumab) eller lungemedicinsk afdeling (f.eks. high-flow behandling). Afhængig af pladssituation og behandlingsbehov placeres patienterne i 7Ø/6V, AMA eller intensiv

  • Patienter indlagt primært med andre behandlingskrævende tilstande og samtidig COVID-19 visiteres til det speciale, som normalt varetager behandlingen af den primære indlæggelsesårsag

 

Patienter går fra Akutmodtagelsen til AMA eller relevant afdeling iht. ovenstående. Patienter der ikke findes kandidat til behandling på 7Ø eller 6V, kan modtage behandling på AMA, andet intern medicinsk afsnit og på andre Aalborg UH matrikler (Thisted og Hobro). Ved behov for overflytning til 7Ø eller 6V grundet særligt behandlingsbehov bidrager AMA-koordinator med at finde plads på andet sengeafsnit til udflytning fra 7Ø/6V.

 

Patienter med andet hovedproblem end COVID-19 modtages hele døgnet i sædvanlige lokaliteter, og indlægges på relevant afsnit i henhold til hovedproblem – inklusiv kirurgisk afdeling, gynækologisk afdeling etc.

 

Patienter mistænkt for eller med bekræftet COVID-19 henvist til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2, og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

Behandling

Behandlingsansvaret placeres hos afsnittet, hvor patienten er indlagt. COVID-19 behandling gives efter gældende retningslinjer fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin (www.infmed.dk) og Dansk Lungemedicinsk Selskab (www.lungemedicin.dk). Infektionsmedicinsk og lungemedicinsk tilsyn rekvireres efter behov. Det forudsættes, at alle afsnit kan give almindelig iltterapi, steroid og tromboseprofylakse. Specifik antiviral behandling indledes efter aftale med infektionsmedicinsk bagvagt i dag tid. Ved placering udenfor 7Ø/6V og behov for immunmodulerende behandling udover steroid til kompliceret COVID-19 overgår behandlingsansvar til Infektionsmedicinsk område, men patienten kan forblive i låneseng.

 

Isolation

Patienter kohorteisoleres med to patienter til behandling på en 2-sengs stue.