Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

D-vitamin mangel

Definition af begreber

D-vitamin under 50 nmol/l.

Der er indikation for behandling med D-vitamin (også ved normal p-Calcium) ved p-25(OH)D-vitamin under 25 nmol/L og oftest også i intervallet 25-50 nmol/L.

Hvis PTH og basisk fosfatase er normale, er der næppe funktionel D-vitamin mangel.

Behandling

D-vitamin.

Beregning af per oral D-vitamin dosis

Daglig dosis i mikrogram er hos normalvægtige:

50 nmol/l minus aktuelt plasma D-vitamin, dvs. er målt D-vitamin 10, vil den dosis, der kan bringe målt

D-vitamin over 50 nmol/l være 50 - 10 = 40 mikrogram per dag. Der findes typisk D3 vitamin i doserne 25, 35, 50 og 85 mikrogram per tablet i håndkøb. Dvs. ved 40 mikrogram dagligt er nærmeste dosis 50

mikrogram dagligt.

Hos svært overvægtige, dobles denne dosis.

Plasma D-vitamin kan måles efter 3 måneder, og dosis tilrettes ud fra respons.

Den hyppigste årsag til manglende respons på patientadministreret oral D3-vitamin er manglende indtag af tabletterne.

 

Andre årsager kan være: malabsorption, lavt albumin, brug af f.eks. enzyminducerende antiepileptika.

Hvis malabsorption overvejes, bør der måles fæces elastase og plasma transglutaminase antistoffer. Ved malabsorption konfereres med gastroenterolog og pt. kan evt. behandles med i.m. D3 vitamin.

 

Da manglende tabletindtag er hyppigt, bør Directly Observed Thererapy (DOT) være foretaget i almen praksis før i.m behandling overvejes.

 

Princip for DOT:

Patienten administreres den kumulerede daglige dosis 1 gang per uge eller hver 2. uge, dvs. ville man normalt give 1 tablet af 50 mikrogram dagligt, gives der 7 tabletter 1 gang per uge under direkte observation af, at p.t. indtager og synker tabletterne med et stort glas vand og ikke umiddelbart spytter disse ud eller kaster dem op, dvs. p.t. observeres 15 minutter efter indtag.

Hos nogle patienter kan tablet Benferol https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8468 bruges med fordel, da det kan gives med større interval og det kan kontrolleres via FMK, at recepterne indløses.

Benferol findes i 0.625 mg tablet styrke, hvilket svarer til ca. 20 Mikrogram / dg. ved indtag x 1/md.

Injektion Cholecalciferol, findes som D3-Vicotrat og gives typisk som inj. 100.000 IE i.m. Dosis tilpasses som ovenfor. Da omregningsfaktoren er 40 fra IE til mikrogram, svarer 100.000 IE til 100.000/40 = 2500 mikrogram. Ønskes en dosis på 50 mikrogram per dag, svarer det til et dosis-interval på 2500/50 = 50 dage (ca. 7 uger).

Ofte tager det lang tid inden evt. forhøjet PTH normaliseres (kan tage år). Hos nogle patienter med lavt calcium indtag (kan estimeres ud fra calcium (mg/døgn) = 300 + (150 x antal glas mælk) + (150 x antal ostemadder) + (250 x portioner surmælksprodukter). https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/osteoporose/ er det nødvendigt med ekstra calciumtilskud for at sænke PTH.