Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsaftalen og samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler under Sundhedsaftalen

 

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling ift. behandlingsredskaber og hjælpemidler

Casekatalog

 

Forebyggelse

Forløbsprogram for børn, unge og gravide med overvægt

Samarbejdsaftale om børn med en psykisk syg forælder

Samarbejdsaftale om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier - Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om udsatte gravide

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste

Oversigt - Hvor kan man få hjælp til en selvmordstruet borger?

Samarbejdsaftale om henvisning til forebyggelse i kommunerne indenfor tobak, alkohol og stoffer

Samarbejdsaftale om Forældreuddannelse

 

Behandling og pleje

Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning

Bilag til Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning

Samarbejde med kommunerne om infektionshygiejne

Samarbejdsaftale om intravenøs behandling i kommunalt regi 

Samarbejdsaftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje

Samarbejdsaftale om patienter i P.D.-hjemmedialyse

Samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger til respiratorpatienter i eget hjem

Samarbejdsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning

Samarbejdsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Samarbejdsaftale om akutte og komplekse forløb i det nære sundhedsvæsen

Samarbejdsaftale om indsatsen for børn og unge med sindslidelse

Forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv sindslidelse

Samarbejdsaftale om indsatsen vedr. mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)

Samarbejdsaftale om indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering

 

Genoptræning og rehabilitering

Samarbejdsaftale om Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Samarbejdsaftale om Genoptræning

Samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (rn.dk)

Samarbejdsaftale om hjerterehabilitering

Samarbejdsaftale om diabetes

Samarbejdsaftale om demens

Samarbejdsaftale om rehabilitering og palliation ifm. kræft

Samarbejdsaftale for børn og unge med hjerneskade

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade

Samarbejdsaftale om Osteoporose

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner