Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsinstruks og funktionsbeskrivelse for bagvagten på Thisted Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH

 

Funktioner

Koordinering af operationsprogrammet: Bagvagten har ansvaret for planlægning af de akutte ortopædkirurgiske operationer og de elektive traumatologiske operationer. Ansvaret for koordinering af elektive og subakutte patienter hører under de respektive fagområder.

 

Morgenkonference: Bagvagten leder morgenkonferencen for afdelingens læger. Her gennemgås det forgangne døgns indlæggelser og operationer.

 

Skadekonference: Bagvagten gennemgår sammen med radiolog fra Røntgenafdelingen gårsdagens skadekort. Baseret på indholdet i skadekortet har bagvagten ansvaret for at sikre at givet behandling er lægefaglig korrekt. Ved behov for ændret behandling eller supplerende undersøgelser har bagvagten ansvaret for at patient kontaktes. Bagvagten kan videregive opgaven til skadeforvagt eller mellemvagt.

 

Stuegang: Leder stuegang på ortopædkirurgisk sengeafsnit og ASA.

 

Tilsyn: Bagvagten har ansvaret for tilsyn af ortopædkirurgiske problemstillinger på andre afdelinger. Bagvagten kan visitere tilsyn videre til det relevante fagområde efter aftale.

 

Kontaktperson: Kontaktperson for regionens øvrige matrikler mht traumatologiske og andre akutte ortopædkirurgiske tilstande der kan behandles i Thisted og har det endelige ansvar for visitation af ortopædkirurgiske patienter til de øvrige matrikler.

 

Skadestuen: Bagvagten er faglig kontaktperson for Skadestuen vedrørende ortopædkirurgiske skader eller tilstande. I dagtiden (8-15) er mellemvagt den primære kontaktperson for Skadestuen.

 

Ortopædkirurgerne skal inddrages i følgende tilstande:

Ortopædkirurgiske operationskrævende frakturer og operationskrævende bløddelsskader

Ortopædkirurgiske patienter, der kræver indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling

Purulente artritter.

Frakturer hvor behandlingsplanen er usikker (operativ- vs konservativ behandling)

Luksationer der ikke kan reponeres af forvagt og/eller bagvagt i Klinik Akut

Ortopædkirurgiske patienter der kræver overflytning til Ortopædkirurgisk Afdeling i Aalborg

Mistanke om nekrotiserende bløddelsinfektioner

 

Formål

Beskrive ortopædkirurgiske bagvagtsfunktioner, ansvar og kompetencer.