Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsinstruks og funktionsbeskrivelse for mellemvagten på Thisted Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH

 

Formål

Beskrive ortopædkirurgisk mellemvagtsfunktioner

 

Funktioner

Mellemvagten har dagstjeneste 8-15 på hverdage.

 

Operationsprogrammet: Mellemvagten har ansvaret afvikling af operationsprogrammet i samarbejde med bagvagten.

 

 

Stuegang: Mellemvagten deltager i stuegang og fælles stuegangsmøde på ortopædkirurgiske patienter på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit og Akut sengeafsnit.

 

 

Skadestuen: Mellemvagten er primær kontaktperson for Skadestuen vedrørende ortopædkirurgiske skader eller tilstande i dagtiden 8-15.

 

Ambulatorie: Mellemvagten kan have ansvaret for ambulatorieafvikling jf. den ugentlige planlægning.

 

Undervisning: Mellemvagten kan have ansvar for undervisning inden for et af bagvagten defineret område på dage hvor der planlægges undervisning.