Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikrise vejledning Plastikkirurgisk Afdeling

Formål

For at forbedre patientforløb på tværs af sektorer, er det på Aalborg Universitetshospital besluttet, at patienter skal have udleveret deres epikrise, når de forlader sengeafsnittet efter indlæggelse.

Derudover skal der ved etablering af kontakt til hjemmesygeplejen sendes en kopi af læge-epikrisen til kommunen.

Målgruppe

Læger, sygeplejersker i sengeafsnit, lægesekretærer

 

Indhold i epikrisen

Epikrisen dikteres af udskrivende læge inden patienten udskrives og forlader afdelingen. Der skal i epikrisen tydeligt fremgå en opfølgningsplan for patienten efter indlæggelse. Både i tekst og i form af korrekt farvemarkering af epikrisen.

 

Følgende informationer autogenereres i epikrisen:

 • • Aktionsdiagnose på baggrund af PAS registrering.

 • • Udskrivende sygehusafsnit.

 • • Dato for indlæggelse og udskrivelse.

 • • Udskrivningsmåden, herunder om patienten udskrives til ”Anbefaling om opfølgning hos egen læge”

 • • Medicinliste (NÅR FMK er ajourført til epikrise)

 • • Navn på dikterende læge skrives ind af sekretæren.

 

Særligt på Aalborg UH: Dikteringskort for Epikrise (se boks til højre på PNet-siden) https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/DenKliniskeITArbejdsplads/AalborgSygehus/Sider/Clinicalsuite.aspx

 

Epikrisen skal herudover, indeholde følgende elementer i nævnte rækkefølge:

 • • Markering i epikrisen-opfølgning

 • • Anbefaling om opfølgning hos egen læge

 • • Resumé af behandlingsforløb

 • • Patientinformation- og aftaler

 • • Plan efter operationen

 • • Ikke afsluttede og planlagte undersøgelser samt henvisninger

 • • Medicinliste

 

HUSK

AKTIONSDIAGNOSE (hvorfor kom patienten) og relevante bi-diagnoser (relevante for aktuel kontakt, medvirkende årsag til kontakten til afdelingen eller fund på kontakten eller ting der komplicerede kontakten).

Udskrivende læge skal diktere om der er tale om:

 • • Hvid epikrise – ingen anbefaling om opfølgning ved egen læge

 • • Grøn epikise – patient og dennes netværk tager selv kontakt til egen læge

 • • Gul epikrise – Sårbar patient, der har brug for opsøgende indsats fra egen læge

 • • Rød epikrise – opfølgning af egen læge indenfor 1-2 dage. (Når denne markering vælges, skal der tages telefonisk kontakt til egen læge).

Epikrisen med i hånden

Epikriser skal prioriteres skrevet, så snart de er dikteret.

I dagstid på hverdage, hvor sekretærerne er tilstede, printes epikrisen og lægges i en kuvert med patientens navn på og afleveres i kasse ved cybertavlen på afdelingen.

Sygeplejersken medgiver epikrisen til patienten eller pårørende, når patienten går hjem. Sygeplejersken skal sikre sig, at korrekt epikrise udleveres til patienterne ift. patientsikkerhed og GDPR.

 

Lægeepikrise til kommunen

Hvis patienten udskrives med hjemmesygeplejerske, kan sekretæren se om dette er arrangeret via E-breve i Clinical og om der er oprettet en plejeforløbsplan i Kontaktens udbakke. Forløbsplanen startes op senest 48 timer efter indlæggelse ved behov for hjælp i hjemmet.

Se vejledning med screenshorts om hvordan epikrisen sendes til kommunen. https://pri.rn.dk/Sider/21741.aspx

 

Indhente og dokumentere samtykke

Sygeplejerskerne skal indhente og dokumentere givet samtykke til, om epikrisen må sendes til kommunen. Dette gøres ved klargøringssamtalen for både Plastik- og mammapatienter.

 

 

Tryk på Moduler i Menulinien

Vælg samtykke

Billede 1Billede 3

Billede 4

 

Tryk på den lille mand ude i højre side

Billede 2

 

 

Referencer

Epikrise – Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk) https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx