Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikrise vejledning Plastikkirurgisk Afdeling

Formål

For at forbedre patientforløb på tværs af sektorer, er det på Aalborg Universitetshospital besluttet, at patienter, som ønsker det, skal have udleveret deres epikrise, når de forlader sengeafsnittet efter indlæggelse.

Derudover skal der ved etablering af kontakt til hjemmesygeplejen sendes en kopi af læge-epikrisen til kommunen.

Målgruppe

Læger, sygeplejersker i sengeafsnit, lægesekretærer

 

Indhold i epikrisen

Epikrisen dikteres af udskrivende læge inden patienten udskrives og forlader afdelingen. Der skal i epikrisen tydeligt fremgå en opfølgningsplan for patienten efter indlæggelse. Både i tekst og i form af korrekt farvemarkering af epikrisen.

 

Følgende informationer autogenereres i epikrisen:

 • • Aktionsdiagnose på baggrund af registrering i Nord-EPJ.

 • • Udskrivende sygehusafsnit.

 • • Dato for indlæggelse og udskrivelse.

 • • Udskrivningsmåden, herunder om patienten udskrives til ”Anbefaling om opfølgning hos egen læge”

 • • Medicinliste (NÅR FMK er ajourført til epikrise)

 • • Navn på dikterende læge.

 

 

Epikrisen skal indeholde følgende elementer i nævnte rækkefølge:

 • • Resumé af behandlingsforløb

 • • Patientinformation- og aftaler

 • • Plan efter operationen

 • • Ikke afsluttede og planlagte undersøgelser samt henvisninger

 • • Om der skal ske opfølgning hos egen læge

 • • Farve på epikrise

 • • Medicinliste, som følge af afstemt medicin i FMK.

 

HUSK

AKTIONSDIAGNOSE (hvorfor kom patienten) og relevante bi-diagnoser (relevante for aktuel kontakt, medvirkende årsag til kontakten til afdelingen eller fund på kontakten eller ting der komplicerede kontakten).

Udskrivende læge skal diktere om der er tale om:

 • • Hvid epikrise – ingen anbefaling om opfølgning ved egen læge

 • • Grøn epikise – patient og dennes netværk tager selv kontakt til egen læge

 • • Gul epikrise – Sårbar patient, der har brug for opsøgende indsats fra egen læge

 • • Rød epikrise – opfølgning af egen læge indenfor 1-2 dage. (Når denne markering vælges, skal der tages telefonisk kontakt til egen læge).

Epikrisen med i hånden

Epikriser skal skrives, så snart de er dikteret.

Herefter printer sekretæren epikrisen ud på printer i afdelingen (PRSMAM01).

Sygeplejersken medgiver epikrisen til patient eller pårørende, når patienten går hjem.

Sygeplejersken skal sikre sig, at korrekt epikrise udleveres til patienterne ift. patientsikkerhed og GDPR.

 

Lægeepikrise til kommunen

Hvis patienten udskrives med hjemmesygeplejerske, kan sekretæren se om der er sendt korrespondancebrev til kommunen i Nord-EPJ, se under hovedpunktet Billede 6 i menuen.

 

Indhente og dokumentere samtykke

Sygeplejerskerne skal indhente og dokumentere givet samtykke til, om epikrisen må sendes til kommunen. Dette gøres ved klargøringssamtalen for både Plastik- og mammapatienter.

 

Tryk på taleboblen ude til højre i skærmbilledet, når du står på patienten i rette forløb.

Herefter fremkommer nedenstående boks til registrering af samtykke. OBS! Kan være både positivt og negativt.

Er det positivt registreres eget navn og bruger kode ved at trykke på Billede 7

Billede 1

Referencer

Epikrise – Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk) https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx