Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning: Isolerede patienter på OP

 

Forberedelse på stuen

Udstyr og inventar på stuen indenfor 1 meters afstand af patienten fjernes eller dækkes til med plastik.

  • • Medbring evt. klorklude (Novo virus//Clostridium difficile/CPO)

  • • Medbring isolationsbakken (skab 2 A-OP depot)

  • • Anvend engangs neutralplade, lårstrop og overtræk til glideplade

  • • Døren til stuen markers med ” Isolation” skilt

 

Transport af patienten

Berørte afdelinger informeres:

  • • Portør, rengøring

 

Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned, som er skiftet indenfor de sidste 24 timer.

Umiddelbart før transporten aftørres sengegavl og sengehest med sprit (eller klor og indtørrer i 2 min.). Således skal portøren ikke anvende personlige værnemidler under transporten, men kun udføre håndhygiejne efter transporten.

Portøren skal iføre sig værnemidler, hvis denne får direkte patient kontakt ved forflytning.

Patienten køres eller går direkte på stuen, ingen ophold på gangen og sengen køres tilbage til sengeafdelingen.

Journalen må ikke anbringes i patientens seng.

 

Værnemidler

Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting, skal der anvendes handsker og langærmet arbejdsdragtbeskyttelse.

Ved risiko for stænk og sprøjt skal der anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir.

 

Forholdsregler

Det kan være en fordel, hvis det er muligt, at et personalemedlem holder sig fra direkte patient kontakt og patient nære ting, således der er en ren person til at finde ting fra skabene.

Forbered indgrebet eller undersøgelsen så godt som muligt, så de ting, man forventer at bruge, står klar på et bord.

 

Opvågning

Opvågning skal foregå på operationsstuen.

 

Rengøring

Apparatur og inventar indenfor 1 meters afstand af patienten, der ikke har været pakket ned, aftørres med sprit eller klorklud.

Plastikken skal blive på det nedpakkede apparatur og inventar, det fjerner rengøringen.

Arbejdsdragtbeskyttelse og værnemidler kasseres på stuen.

Der bestilles en isolationsrengøring, når patienten har forladt stuen.

Rengøringen rengør med klor på kontaktpunkter, vandrette flader, som kan være kontamineret. Emnerne holdes fugtige i 2-10 min.

 

Affald/sengelinned

Sengelinned lægges i snavsetøjsposen på stuen. Ved stærkt forurenet eller vådt sengelinned pakkes det ind i tørt linned eller stor plastikpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. Affald indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, bortskaffes som klinisk risikoaffald.