Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI-dokumenter - redigering og godkendelse

afdelingen for Anæstesi og Intensiv Regionshospital Nordjylland

Definition af begreber

Faglig ansvarlig:

Den fagligt ansvarlige står inde for, at dokumentet er i overensstemmelse med bedst tilgængelig evidens på området og følger anerkendte kriterier for god klinisk praksis, samt afdelingens vedtagne rutiner og øvrige PRI-dokumenter (gælder for kliniske retningslinjer og instrukser).

Udarbejdet af/forfatter:

Enkeltperson/ samlede arbejdsgruppe, som har stået for udarbejdelsen af det fælles regionale retningsgivende dokument, noteres som forfatter til dokumentet..

Godkender:

Den ledende overlæge godkender PRI- dokumentet med mindre, der er aftalt andet.

Godkendelse af dokumenter, der afventer revision, og hvor der ikke er modtaget rettelser, kan uddelegeres til afdelingens PRI-redaktør. Det påføres i ændringskommentarer at dette er en administrativ godkendelse.
Det forudsættes, at afsnitsansvarlige/forfatter er orienteret om at PRI-dokumentet afventer evt. rettelser mindst 14 dage før ny godkendelsesproces igangsættes.

Ved behov for ændringer i dokumentindhold i gyldighedsperioden tager forfatter /afsnitsleder /arbejdsgruppe kontakt til PRI-redaktøren.

Formål

At sikre at Afdelingen for Anæstesi og Intensivs dokumenter er tilgængelige, opdaterede og godkendte af relevante personer, og at dokumenterne entydigt kan identificeres, og at udgåede dokumenter kan genfindes i arkiveringsperioden.

Referencer

Politik for styring og håndtering af retningsgivende dokumenter sygehusvæsenet i Region Nordjylland.

Krav og ansvar i forhold til retningsgivende dokumenter i sygehusvæsenet i Region Nordjylland