Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved udlevering og kontrol af Löwenstein CPAP prisma Smart max

 

Målgruppe – modtagelse

 • • Patienter i behandling med Dreamstaion 2, CPAP apparater pga. obstruktiv søvnapnø

Formål

 • • At patienten føler sig velinstrueret i anvendelse af maske og CPAP-apparat.

 • • At personalet giver en ensartet instruktion.

 • • At behandle obstruktiv søvnapnø eller andre søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer ved at sikre frie øvre luftveje, som derved giver en mere uforstyrret søvn og mindsker risikoen for følgesygdomme ved søvnapnø.

Problemstilling

Da vi har flere forskellige CPAP-apparater til behandlingen af søvnapnø skal der være en vejledning hvor man kan blive guidet i brugen og udleveringen af det enkelte apparat, hvis der er noget man bliver i tvivl om. Dette er derfor en vejledning til udlevering af Prisma Smart Max.

Beskrivelse

Patienten har inden udleveringen haft en samtale med en læge, hvor det er vurderet, at patientens søvnapnø kan behandles med et CPAP-apparat, og lægen har ordineret CPAP behandling.

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken, uden at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat, som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 

Billede 1

Anvendelse:

Apparatet er et trykkontrollerede, ikke-invasiv, ikke-livsbevarende terapiapparat der behandler søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer med et positivt tryk i luftvejene via en maske.

Apparatet kan bruges til personer med en kropsvægt på over 30 kg.

 

Kontraindikationer:

Apparatet må ikke bruges ved:

 • • Manglende spontan vejrtrækning eller akut åndedragssvigt

 • • Bevidstløshed, bevidsthedssvækkelse eller koma

 • • Pneumothorax eller pneumomediastinum

 • • Pneumoencephalus eller liquorfistel

 • • Alvorlige kvæstelser i hovedet eller ansigtet

 • • Svært næseblod

 • • Høj risiko for Barotrauma

 • • Blokerede luftveje

 • • Utilstrækkelig hosteevne

 • • Mellemøresbetændelse eller perforeret trommehinde

 • • Anden akut inkompatibilitet, et forhøjet tryk i de øvre luftveje

 

Apparatet må kun anvendes med forsigtighed og efter vurdering fra en læge i tilfælde af:

 • • Akut kardiologisk dekompensation, akut hjerteanfald

 • • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

 • • Sværhypotoni, især i kombination med intravaskulær volumenmangel

 • • Svær hjerteinsufficiens

 • • Dehydrering

 • • Akut sinuitis eller betændelse i de øvre luftveje

 • • Kronisk betændelse i luftvejene eller mellemøret

 

Bivirkninger

Behandlingen kan fremkalde følgende bivirkninger:

 • • Aerofagi, flatulens

 • • Hovedpine

 • • Ørepine, otitis

 • • Aspiration

 • • Træthed

 • • Tinitus

 • • Opstød

 • • Periodiske benbevægelser

 • • Hyperventilation, længerevarende Hypoksæmi

 • • Tørhedsfornemmelse i mund og svælg

 • • Rhinitis

 • • Sinusitis

 • • Næseblod

 • • Følelsen af åndenød

 • • Central søvnapnø

 • • Forstyrret søvn, søvnløshed

 

Sygepleje ved udlevering af apparatet

 • • Der læses om patienten i EPJ, journalbilagsmappe eller i gammel indscannede VIPS, så man har sat sig ind i patientens forløb

 • • Apparatet findes frem, og registreres på sedlen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot med navn

 • • SN-nummer registreres i EPJ

 • • Apparatet kan med fordel indstilles til standardindstillinger efter quickguiden, inden patienten tages ind, men apparatet kan også indstilles sammen med patienten

 • • Der er mulighed for at tilkoble ilt til apparatet - dog højest 4L O2

 • • Filtret er flergangs, det kontrolleres x 1 om ugen og skylles ved behov under rindende vand og lufttørres efterfølgende, inden det sættes i maskinen igen. Det skiftes helt hver 6. måned.  

 • • Der informeres om, at behandlingen ikke må bruges hvis rumtemperaturen er over 40 grader, eller under 5 grader 

 • • CPAPen må ikke sættes på gulvet da der kan komme meget snavs i filtret og da der er øget risiko for brandfare.

 • • Patienten informeres om eventuelle bivirkninger og hvilke muligheder, der er for lindring  

 • • Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger eller måneder. Patienten vejledes også i forhold til motivation, det er vigtig at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat, så man vænner sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om at sove med apparatet i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt

 • • Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos Det Centrale Hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefonnummer 

 • • Patienten informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om eventuelt kørselsforbud

 • • Hvis patienten skal bruge ilt sammen med CPAP-behandlingen, instrueres patienten i at tænde for CPAP behandlingen først og derefter tænde for ilten. Dette gøres for at undgå ophobning af ilt i masken.

 • • Man finder og tilpasser maske til den enkelte patient, og der laves masketilpasning. Masketilpasning laves ved at trykke på menu tasten Billede 2 og for at starte masketesten trykkes påBillede 3 og den resterede tid og testtrykket vises. For at øge eller sænke trykket trykkes på + eller – tasten.

Masken sidder godt når der vises et grønt hakBillede 4 . Masken sidder nogenlunde hvis lækagevisning lyser orange Billede 5. Masken sidder dårligt hvis lækagevisning blinker Billede 6.

 • • Patienten vises at fugteren indstilles ved at trykke på + eller – tasterne på forsiden af skærmen.

 • • Softstart er aktiveret når apparatet tænder. Får patienten brug for at slå funktionen til i løbet af natten kan han trykke på rampeknappenBillede 7. Tiden på softstart indstilles ved at trykke på Billede 8 når apparatet er inaktivt og derefter justere på + eller – knapperne.

 • • Patienten informeres om, at han kan søge en søvnrapport frem ved at trykke på Billede 12 menu-tasten og derefter holde Billede 11 softSTART-tasten nede i lang tid, indtil at skærmbilledet ændre sig og man kan se hvor mange timer apparatet har været brugt. Man kan se data fra flere dage ved at trykke på + knappen.

 • • Label med navn og CPR-nummer sættes på seddel til Hjælpemiddeldepotet, udfor dette skrives navnet på apparat og serienummer på maske. SN-nummer dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten informeres om at kontakte sygeplejerske telefonisk ved behov for hjælp samt

 • • Informeres om at kontakte sekretær ved tidsbestilling eller ændring af tider.

 • • Folder om vejledning til CPAP udleveres, og patienten opfordres til at læse den

 • • Der skrives relevante informationer om patienten i EPJ ud fra patientens informationsskema og samtalen med patienten - se vejledning om dokumentation i søvn

 • • Der krydses af på afkrydsningsskemaet i journalen med henblik på registrering hos sekretæren, som registrerer oplysningerne i PAS.