Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pulsoxymetri-screening af nyfødte – POX-screening

 

Formål

At opspore uerkendt kritisk hjertesygdom hos nyfødte før udskrivelse til hjemmet og dermed forebygge cirkulatorisk kollaps.

 

Patientgruppe

Alle nyfødte på fødegangen, Barselsgangen samt Neonatalafsnittet på børneafdelingen skal have foretaget SAT-måling før udskrivelse.

 

Definition af begreber

Medfødt hjertesygdom er den hyppigste malformation hos nyfødte og forekommer med en hyppighed på ca.1%. Af disse har ca.20% kritiske ductusafhængige hjertefejl. Misdannelsesscanninger under graviditeten kan identificere nogle af de meget svære misdannelser, men ikke alle betydende hjertemisdannelser. Flere større studier har vist, at screening med pulsoxymetri kan identificere de fleste af disse børn indenfor det første levedøgn (1,2).
 

Udover hjertefejl har det også vist sig at andre tilstande, som eksempelvis lungesygdom og sepsis, kan detekteres ved denne screening (1,2). Metoden er på baggrund af mange overensstemmende positive resultater internationalt anerkendt som screeningsprocedure (3,4,5)


Et Chochrane review fra marts 2018, baseret på metaanalyse af 21 studier, viser
sensitivitet af postductal screening på 81,2% (95% CI 70.9 to 88.4) og specificitet på 99,9% (95% CI 99,7 to 100) med en falsk positiv ratio på 0,13% (95% CI 0,05 to 0,31) (6)
 

Beskrivelse

Symptomer og objektive fund

Ikke alle børn med kritiske hjertefejl er symptomatiske. Det kan være svært klinisk at erkende, at det nyfødte barn har lav saturation. Cyanose er først synlig ved Sat O2 under 83-78%, afhængig af Hb niveauet. Takypnø er et tidligt tegn på kritisk hjertefejl, men kan være svært at opdage. Derfor er der risiko for, at asymptomatiske børn bliver udskrevet til hjemmet uden at de er diagnosticeret.

 

Differentialdiagnoser

 • • Lungesygdomme (f.eks. RDS, pneumoni, mekonium aspiration)

 • • Persisterende pulmonal hypertension og andre problemer, forbundet med omstilling af fosterkredsløbet.

 • • Neonatal infektion:sepsis/meningitis

 • • Neonatale kramper

 

Fremgangsmåde

Postductal saturation (en fod) måles på alle nyfødte, optimalt når de er 4-6 timer gamle.

Screening foretages:

 • • af jordemødre på fødegangen og efter hjemmefødsler i forbindelse med børneundersøgelse (2-3 timer efter fødsel, bedst 4 timer efter)

 • • og sygeplejersker på barselsgang og neonatalafsnit 4-6 timer efter fødsel.

 

Bemærk, at der er lidt større risiko for et falsk positivt resultat, jo tidligere man måler. 

 

Resultat dokumenteres i barnets fødejournal/perinatal journal:

(aktivitet) barnejournal-fødsel og pulsoxymetri(POX)screening. Kode for pulsoxymetri: i feltet kommentar skrives bestået hvis saturationen er mindst 95%: kode 4137A. Hvis “dumpet” og saturation er under 95% kodes ZZ4237B. 

 

Ydre forhold skal optimeres i forbindelse med undersøgelsen for at undgå fejlkilder (kold fod, dårlig hudkontakt med sensor, urolig eller tungt sovende barn kan give falsk resultat). Ved spørgsmål eller hvis barnet ikke består screeningen kontaktes pædiatrisk for/bagvagt. Et barn med saturation under 95% må ikke udskrives!

 

Behandling på neonatal afsnit

Ved SatO2 <90% ved 1. måling eller <95% ved 2. måling skal det nyfødte barn undersøges ved pædiater. Ved klinisk mistanke om kritisk hjertefejl (hjertemislyd, svag eller manglende femoralis puls, signifikant forskel (>20 mmHg) i det systoliske BT i under- og overekstremiteter og evt. Ved positiv hyperoxitest, skal barnet konfereres med børnekardiolog mhp akut eller subakut EKKO og evt. opstart af Prostaglandin infusion.
 

EKKO synes ikke nødvendig (dog evt. hensigtsmæssig) hvis:

 • • SatO2 normaliseres efter administration af CPAP/ilt og barnet ellers er rask

 • • Diagnosen “lungesygdomme”, f.eks. RDS, pneumothorax eller pneumoni kan stilles med sikkerhed, og der ikke er holdepunkter for at mistænke hjertesygdom.

 

Monitorering

Børn med positiv test indlægges på neonatal afsnittet til klinisk vurdering og monitorering af:

 • • Puls, RF og BT i alle 4 ekstremiteter

 • • Kontinuerlig SatO2 (under og over- ekstremiteter præ-/postductalt) og EKG overvågning

 • • Evt. S/B status med laktat og BS

 • • Evt. Hyperoxitest

Billede 7065223

 

Referencer

 1. 1. De-Wahl Granelli A, Wennergren M, Sandberg K et al. Impact of pulse oxymetry screening on the detection of duct dependent congenital heart desease: a Swedish prospective sreening study in 39.821 newborns. BMJ. 2009 Jan 8;338:a3037

 2. 2. Meberg A, Brugman-Pieper S, Due R et al. First dag of life pulse oximetry to detect congenital heart defects. J Pediatr 2008 Jun;152(6):761-5

 3. 3. AMerican Academy of Pediatrics. Endorsement og Healrh and Human Services recommendation for pulse oximetry screening for critical congenital heart desease. Pediatric 2012 Jan; 129(1):190-2

 4. 4. Oster ME, Aucott SW, Glidewell et al. Pediatrics 2016 May; 137(5). Lessions Learned From Newborn Screening for Critical Congenital Heart Defects.

 5. 5. Jesper Stensberg, Helle Andersen, Jesper Vandborg Bjerre, Anne Maria Herskind, Jesper Irving Reimers. POX-screening : en metode til detection af kritisk medfødt hjertesygdom hos nyfødte. Ugeskrift for læger, juni 2014.

 6. 6. Maria N Plana, Javier Zamora et al. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defecs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3 Art.Nr.:CD011912.