Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for indmelding af kursus, ferie- og fridage

Formål

  • • At sikre at overenskomstens regler om ferieafvikling overholdes samt størst mulig medarbejderindflydelse på tidspunkt for ferieafvikling

  • • Sikre afdelingens drift med tilstrækkelig personalemæssige ressourcer og tilstedeværelse af nødvendige kompetencer

 

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Personale på Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Udrulning af ambulatorie-plan

Udrulning af ambulatorieprogrammet foregår løbende.

 

Der indlægges bufferuger ind i uge 8, dagene før påske, uge 28-30, uge 42 samt dagene mellem jul og nytår. Sekretariat informeres så tidligt som muligt om lukning af evt. ambulatoriedage/flytning af patienter fra bufferuger og senest efter nedenstående frister.

 

Frister for indmeldelse af ferieplan

Sommerferie: 1. februar. Ferieplanen for sommer udkommer inden d. 1.3.

Efterårsferie: 1. juni. Ferieplanen for efterårsferie udkommer inden d. 1.9.

Juleferie: 1. oktober. Ferieplanen for juleperioden udkommer inden d. 1.11.

Vinter- og påskeferie: 1. november. Planen for vinter- og påske udkommer inden d. 1.12.

 

Ferieplan aftales intern i hver faggruppe og vagtlag, så bemandingen er sikret. For alle faggrupper godkendes endelig ferieplan samt ønsker om kurser af ledende overlæge.

 

Særligt for læger: UKYL kontakter nyansatte læger, der endnu ikke er startet i afdelingen mhp. at indhente ønsker om ferieafvikling.

 

OBS: Ferie som har betydning for vanlig drift (ambulatorieafvikling, vagt og faglige ansvarsområder) skrives i en mail til ambulatorieansvarlig speciallæge og medarbejder med ansvar for Tjenestetid. Ledende overlæge involveres kun hvis der er afvigelser ift. gældende ferieregler. Ferie som skal føres i lønsystemet, skal sendes på mail til medarbejder med ansvar for Tjenestetid, så snart ferien er godkendt, så den kan blive noteret i Tjenestetid samt på arbejdstidsplanen som hænger i kopirummet.

Det vil sige, at det skal angives både på mail og på arbejdstidsplanen. Ved spørgsmål kontakt medarbejder med ansvar for Tjenestetid.

 

Outlook

Det anføres altid i Outlook, når man har ferie/fridag eller kursus eller på anden vis ikke er til stede i afdelingen. Der oprettes ikke-tilstedeværelsesagent både internt og eksternt, hvis det drejer sig om mere end en dag, og man ikke forventer at tjekke mails under fraværet.

 

Tovholder for denne instruks
Ambulatorieansvarlig speciallæge Malene Lundsgaard og sekretær Karina Thomsen.