Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) Medicinsk Afdeling, RHN

 

1. Funktionsområde

Der er på Medicinsk Afdeling, Regionshospital Nordjylland som udgangspunkt udpeget 2 uddannelseskoordinerende yngre læger på forskelligt uddannelsestrin. Ved udpegningen kan evt. træffes beslutning om, hvordan ansvarsområderne fordeles mellem de uddannelseskoordinerende yngre læger.

2. Reference

Den uddannelseskoordinerende yngre læge udpeges af afdelingens/enhedens ledelse efter drøftelse med tillidsrepræsentant og uddannelsesansvarlig overlæge. 

Den uddannelseskoordinerende yngre læge refererer til den uddannelsesansvarlige overlæge, der på afdelingens vegne har ansvar for uddannelsen. 

Den uddannelseskoordinerende yngre læge har ret og pligt til at påtale afvigelser fra afdelingens/

enhedens uddannelsesprogrammer og planer, først og fremmest overfor den uddannelsesansvarlige overlæge og kolleger, dernæst overfor afdelingens/enhedens ledelse og hospitalsledelsen. 

 

3. Arbejdsopgaver

Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan som udgangspunkt varetage alle opgaver uddelegeret af den uddannelsesansvarlige overlæge, med undtagelse af sikring og dokumentation af indholds- og tidsmæssigt gennemført uddannelseselement for afdelingens uddannelseslæger.

 

Den uddannelseskoordinerende yngre læge har følgende kerneopgaver:

 

  1. 1. Introduktion af nyansatte kollegaer. Herunder bidrage til udarbejdelse, løbende revision og gennemførelse af introduktionsprogram for nyansatte yngre læger.

Nyansatte læger starter typisk i afdelingen den 1. i måneden. UKYL henter de nye kollegaer kl. 07.50 ved Informationen, og tager dem med til medicinsk morgenkonference.

Efter morgenkonference hjælpes de nye kollegaer videre til fx IT-undervisning. UKYL har efterfølgende ansvar for rundvisning på RHN og generel introduktion til afdelingen, hvor introduktionsmaterialet gennemgås.

Et kort oplæg ved UAO planlægges også typisk den første dag.

 

  1. 2. Planlægning af morgenundervisning i afdelingen. Undervisningsplaner lægges for et halvt år ad gangen.

 

  1. 3. Udvikling af afdelingens uddannelseskultur ved at arrangere og facilitere 3-timersmødet, udarbejde konkret handleplan, afrapportere denne til ledelsen og senere for alle afdelingens læger på morgenkonference, og endeligt følge op på iværksatte tiltag.

Der henvises til materiale vedr. 3-timersmødet på LUF’s hjemmeside: https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/laegers-uddannelsesforum-(luf)/3-timersmoeder

 

  1. 4. Løbende bidrage til implementering af uddannelseselementer i den daglige arbejdstilrettelæggelse. 

 

  1. 5. Understøtte og kvalificere vejledergruppens pædagogiske niveau, fx ved at være med til at bringe konkrete uddannelsesredskaber i spil. Planlægge og afvikle invers feedback samt afrapportere dette til UAO.

 

  1. 6. Bistå UAO med at sikre afholdelse af vejledersamtaler, uddannelseslægers kendskab til uddannelsesprogrammer samt opfyldelse af uddannelsesprogrammer.

 

4. Kvalifikationer

Den uddannelseskoordinerende yngre læge skal ved udpegningen, eller snarest muligt derefter, have gennemført vejlederkursus.

 

5. Funktionstillæg

Region Nordjylland og Foreningen af Yngre Læger underskrev i 2015 en aftale om funktionsløn til uddannelseskoordinerende yngre læger. Indberetning af funktionstillæg sker elektronisk via regionens blanketsystem.

 

6. Evaluering

Den uddannelseskoordinerende yngre læges opfyldelse af funktionsbeskrivelsen vurderes årligt af afdelingens/enhedens ledelse, yngre læges tillidsrepræsentant og den uddannelsesansvarlige overlæge. Såfremt funktionsbeskrivelsen ikke er tilstrækkelig opfyldt, udpeges en anden uddannelseskoordinerende yngre læge.