Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR-scanning af ORTOPÆDKIRURGISKE patienter med ikke MR-kompatibel pacemaker under indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling

Beskrivelse 

Ortopædkirurgiske patienter, med ikke MR-kompatibel pacemaker, som skal have foretaget en MR-scanning, skal være indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling O1 eller O2, Aalborg i forbindelse med den røntgendiagnostiske undersøgelse. 

 

Patienten skal ledsages af sundhedsfagligt personale/portør med undervisning i denne funktion. Denne følger patienten med til pacemakerambulatoriet, hvor pacemakeren testes og programmeres. Herefter følger vedkommende patienten til MR-scanningen og observerer patienten (pulsoxymeter) under selve scanningen og følger patienten tilbage til pacemakerambulatoriet, hvor pacemakeren igen testes/programmeres.   

Det er lægesekretærerne i Pacemakerambulatoriet, der i samarbejde med Radiologisk Afdeling booker portør til dette.

 

Arbejdsgang 

Lægen bestiller MR-scanning 

  • • På scanningen angives, at patienten har pacemaker samt eventuelt type, hvis denne foreligger 

 

Dato og tidspunkt 

Røntgensekretær ringer tilbage til ortopædkirurgisk sekretær med dato og tidspunkt for undersøgelsen (både tidspunkt for MR-scanning og for besøg i pacemakerambulatoriet) 

  • • Røntgensekretæren oplyses om hvilket afsnit (O1/O2) patienten indlægges på i forbindelse med MR-scanningen 

Billede 3 

Særligt HVIS der er tale om en patient med forløb på ANDEN ORTO-MATRIKEL end Aalborg 

Når rekvirerende afdeling har modtaget opringning omkring tidspunkt for MR-scanning og besøg i pacemakerambulatoriet kontaktes relevante fagområde i Aalborg med henblik på overgivelse af informationerne.  

Billede 4

Sekretariatet i Aalborg tager herefter over i forhold til koordinering af indlæggelse og indkaldelse.  

   

Indlæggelse og indkaldelse 

Ortopædkirurgisk sekretær  

  • • Sæt patienten i kontekst (forløbsansvar) 

  • • Gå til Bookplan og book patienten på en af nedenstående opgaver 

    • ➢ OBS! patienterne sættes til at møde på sengeafdelingen ca. ½ time inden de har den første tid i pacemakerambulatoriet

  • • Vælg brev ”Al-Skanning u/indl” + patientrettighedsbilag ”D3” 

Billede 2 

 

Modtagelse på sengeafdelingen

Ortopædkirurgisk sengeafdelingssekretær  modtager patienterne i receptionen, indlægger dem (via Bookplanlisten nedenfor – højreklik på relevante patient + vælg ”Indlæg patient”) samt tjekker op på at portør er bestilt.

Billede 1

 

Målgruppe  

Sekretærer 

Formål

At sikre sammenhængende og effektive patientforløb