Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Etablering af indendørs venteareal for patienter mistænkt for Covid-19

Baggrund

Grundet stigende smitte med covid-19 kan det ikke udelukkes, at der bliver behov for at udvide ventearealer for upåvirkede patienter mistænkt for eller med bekræftet covid-19. Ventearealet skal sikre, at patienter uden covid-19 ikke smittes under ophold i akutmodtagelsen, idet ventearealets opbygning muliggør overholdelse af afstandskrav.

 

Ventearealet er forberedt, men sættes ikke i drift før følgende betingelser er opfyldt:

 

 • • Antal af isolationspatienter, som triagerer gul eller grøn er klart stigende

 • • Der er mere end tre ventende isolationspatienter i ambulancegården

 • • Beslutning om ibrugtagning af området træffes af vagthavende akutlæge.

 

Der er i ventearealet mulighed for umiddelbart at have 9 ventende isolerede patienter. Ved behov kan arealet udvides. Ved ibrugtagning opsættes skilte ved ambulanceindgang 2 (ligger på afsnitsledende sygeplejerskers kontor, Akutmodtagelsen).

 

Arealet bemandes med en vurderingsforvagt, der overvåger patienterne. Det forventes ikke, at vurderingsforvagten starter udredning af patienterne.

 

Arbejdsgang for gående patienter:

 

Før ankomst:

 1. 1. Egen læge/vagtlæge melder patient til AMK

 

 1. 2. AMK adviserer sekretær

 • • Sekretær indlægger som vanligt, inkl. bestilling af prøver (blodprøver) mm

Ved ankomst:

 1. 3. Patient ringer til forløbskoordinator

 • • Forløbskoordinator henviser patient til ringeklokke ved ambulanceindgang 2

 • • Forløbskoordinator orienterer sekretær, og aktiverer blodprøver i columna

 • • Forløbskoordinator bestiller POCT-test i KMA

 • • Forløbskoordinator får papirer inkl. Poct-rekvisition transporteret til venteværelset. (Vælg: sekr., sygeplejerske eller portør)

 

 1. 4. Sekretær placerer patient på cetrea (Vælg: ekstra senge) + vanlige procedurer

 

Covid – Forvagt henter patient ved ambulancegang 2, og henviser pt. til ledig stol

 • • Kendte covid-positive patienter placeres langs væggen i højre side af lokalet

 • • Obs Covid-19 patienter placeres på venstre side af skillevæg. Så vidt mulig benyttes hver anden stol.

 • • Patienten triageres (brug skabelon: triage) og identificeres med armbånd (brug skabelon: identifikation af patient)

 • • Ved højere triage end gul og grøn kontaktes forløbskoordinator (64360), som foranlediger at patienten køres til kerneområdet

 • Ved rød triage udløses desuden akutkald

 • • Patienten podes efter procedure (label på prøveglas)

 • • Skift iso-tøj mellem hver patient

 • • Der bestilles Poct-test prøve i columna opgavesystem (Vælg: bioanalytiker)

 • • Poct test prøve afleveres i LAF-bænk på gang 3

 

 1. 5. Når patient har forladt ventearealet, rengøres stol med Ethanol klud (Blå)

 

 1. 6. Bruger en patient toilettet bestilles isolationsrengøring via columna opgavesystem (Vælg: Rengøring + underopgave: isolation)

Klar til vurdering ved læge på gang 1,2 eller 3

 1. 7. Forløbskoordinator henviser patient til stue og udpeger modtagesygeplejerske

 2. 8. Modtagersygeplejerske henter patient i ventearealet og følger på stue

 • Vanlig modtagelse opstartes (Kontaktårsag, akut sygeplejestatus evt. retriage ved behov).

 

Det er aftalt med Klinisk Biokemisk Afdeling, at der også kan tages blodprøver i ventearealet ved behov. Ligesom det er aftalt med rengøringen, at der kan forekomme opgaver her.