Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hastegrader for den akutte operationspatient på Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Hastegrad klassifikationssystemet anvendes til at sikre: Den rette akutte patient, i det rette akutte operationsforløb på det rette tidspunkt, opereret af det rette operationsteam.

Hastegrad klassifikation og prioritering af operationernes rækkefølge gør det tydeligt for involveret personale, hvilken forberedelse og indsats der er brug for til optimal afvikling af operationerne.

Ved et stort antal akutte patienter, kan tydelig hastegrad klassifikation bruges til at vurdere behovet for at åbne ekstra akutte OP-lejer – både på dagen og på længere sigt ved opgørelse af registreringerne.

Prioritering af akutte operationer

Den kirurgiske speciallæge prioriterer, hvilken tidsperiode den akutte patient skal opereres indenfor:

SORT= skal opereres med det samme

RØD= skal opereres indenfor 0-6 timer (uanset tidspunkt på dagen)

GUL = skal opereres indenfor 0 - 24 timer (primært operation i dag/aftentimer)

GRØN= 0 - 48 timer (primært operation i dagtimer)

 

Markering af hastegrad og prioritering foretages af kirurgen for alle akutte patienter på Cetrea OP-tavlen. Kirurgen kan klikke felter af selv, eller meddele hastegraden, når patienten meldes til OP-personalet.

Alle akutte patienter skal være hastegrads markeret og i prioriteret rækkefølge.

Hastegrader og prioritering skal revurderes af kirurgen løbende gennem døgnet. Hastegraderne skal kun ændres, hvis tilstanden ændrer sig, ikke fordi tiden er gået.

Kirurgen og anæstesiologen drøfter løbende hastegraderne og afviklingen af operationsprogrammet. Hvis operationerne ikke kan afvikles indenfor den valgte hastegrad, kan øvrige kirurgiske speciallæger inddrages for at finde ledig operationskapacitet eller andre løsninger.

Klinisk logistik

  • • Hastegraden markeres på Cetrea operationstavlerne

  • • Tidspunktet for vurderingen noteres på Cetrea

  • • Prioriteringsrækkefølgen justeres ved hver ny akut patient på Cetrea

  • • Akut hasteklassifikationssystemet understøttes både på Cetrea-storskærme og i Cetrea Anywherium, hvor man kan se farveklassifikationen (sort, rød, gul og grøn), tidspunkt for klassificeringen samt prioriteringsrækkefølge af akutte patienter

  • • Bookplan understøtter ikke hastegrader eller prioriteringsfelterne. Hvis man bruger Bookplan til booking af akutte indgreb, skal hastegrad efterfølgende markeres i Cetrea, eller meddeles OP-personalet, når patienten meldes dertil.

Definition af begreber

Cetrea: IT-system som anvendes til OP-tavle, samt til kommunikation om patienter på tværs af afsnit, og til at skabe overblik over, hvor patienter befinder sig, f.eks. i forbindelse med operationsforløb.

Cetrea Anywherium: PC-udgave af Cetrea.

Bookplan: Bookingsystem til operationer og andet. Bookplan og Cetrea synkroniserer operationer, men ikke alle funktioner eller felter synkroniseres.

Målgruppe – modtagelse

Kirurger og anæstesilæger på Aalborg Universitetshospital.

Formål

At sikre effektiv drift og hurtig operation af de rette patienter.