Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling: Hæmatologisk Afdeling Sengeafsnit
 

Administrative retningslinjer:

Anbefaling om særlig opfølgning efter udskrivelse

Kommune- og tværsektorielt samarbejde

Patientidentifikation på Somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Pakkeforløb for udredning og behandling af Hæmatologiske patienter

Protokol implementering og praktisk håndtering

Rammeaftale for samarbejde vedr. udvalgte højtspecialiserede funktioner

Retningslinje for anvendelse af "blå meddelelsesseddel"

Rettidig reaktion på prøvesvar

Sundhedsfaglig kontaktperson

Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse

 

Regionale retningslinjer:

Anafylaksi hos voksne og børn

Blodtransfusion

Forudgående fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland

Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivningsforsøg

GIK

Hjertestops instruks

TOKS 2.1

Transfusionskomplikationer

Tryksårsforebyggelse

Infektionshygiejnen:

Dokumentsamling Infektionshygiejnen

Liste over sygdomme som kræver isolation

Forholdsregler ved COVID 19

Smitteopsporing COVID19

Forholdsregler med diarre med Clostridier med Binært toxin

Forholdsregler ved ESBL-producerende bakterier

Forholdsregler ved mistanke om eller verificeret Influenza A og B

Forholdsregler ved vancomycinresistent bakterier (VRE)

Forholdsregler ved Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO)

Urinvejsdrænage

Intravaskulære katetre

Kliniske retningslinjer:

Fælles:

Den vigtige samtale i Hæmatologisk Afdeling

Ernæringsinstruks for indlagte patienter på Hæmatologisk Afdeling

Febril Neutropeni

Influenza hos Hæmatologiske Patienter

Transfusionsinstruks for Hæmatologisk Afdeling

Tumorlysesyndrom

Lægefaglige:

Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL)

AL Amyeloidose

AML

Aplastisk Anæmi

Cytogenetisk undersøgelse

Essentiel Trombocytose

Glandelbiopsi

Hæmokromatose primær og sekundær

Hæmolytisk anæmi

Hårcelleleukæmi

Ideopatisk trombocytopenisk purpura

Indberetning til nationale kliniske databaser

Kronisk Myeloid Leukæmi (CML)

Lymfomkonferencer

Lymfomscanninger

Maligne Lymfomer

Megaloblastær Anæmi

MGUS

Myelodysplastiske syndromer (MDS)

Myelomatose

Parksystisk nocturn hæmoglobinur (PNH)

Polycytæmia Vera (PV)

Solitære Plasmacytomer

Svampeinfektioner udredning og behandling

Trombofili - diagnostisk udredning

Trombotisk mikroangiopati (TTP)

Von Willebrandts sygdom

Sygepleje:

Anvendelse af blodkomponenter

CADD-pumper

Ernæringssonder - anlæggelse

Ernæringssonder - daglig kontrol og pleje

Ernæringssonder Kontrol

Gravide sygeplejersker i 7vest

Hygiejniske forholdsregler for særligt udsatte Hæmatologiske patienter

Højdosisterapi - tjekliste til klargøring til HDT

Højrisikoapperatur

Infektionsrelaterede prøvetagninger

Knoglemarvsundersøgelse

Lumbalpunktur

Opfølgende samtale med efterladte pårørende

Opfølgning ved belastende hændelser i 7vest

Pneumocystis jiroveci

Port a Kath - anlæggelse, pleje og fjernelse

Quinton-kateter

Refeedingsyndrom - forebyggelse og behandling

Registreringsskemaer i 7vest

Temperaturmåling hos Hæmatologiske Patienter

Toks 2.0 for Hæmatologisk Afdeling

Udvidet væskebalance

Vandbad til stamcellereinfusion

 

Medicin:

Asparginase

Cytostatika - Forholdsregler ved omgang med og pleje af patienter i behandling med cytostatika

Ekstraversation af antracyklin

Gentamicin-dosering

Hypomagnesiæmi

Immunglobulin terapi

Intravenøs jernbehandling med Ferinjekt

Rammeordinationer i Hæmatologisk Afdeling

Medicinsk behandling af kvalme og opkast ved kemoterapi

Subcutan injektion - Tegnestift

Standard radioimmunterapi med Zevalin

Fra andre afdelinger:

Forberedelse til Koloskopi

Karakteristik af Blodkomponenter

Nedbringelse af blodglukose ved PET/CT

Sygepleje til patienter med diabetes indlagt i anden afdeling end Endokrinologisk

 

Dokumentsamlinger:

Dokumentsamling - Intravaskulære katetre (voksne) - Aalborg Universitetshospital

Den palliative patient - fælles regionale retningslinjer

Den røntgenklare Patient - information til kliniske afdelinger

Pjecer

Patientinformation – udarbejdet og godkendt i Hæmatologisk afdeling