Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klemskader på hænder og fingre i Region Nordjylland

Beskrivelse

Nærværende instruks erstatter alle andre instrukser vedrørende behandling af visse klemskader for patienter fra 13 år og opefter i RN.

Målgruppe – modtagelse

Alle læger og sygeplejersker (klinisk personale) i Ortopædkirurgien, akutmodtagelser samt ergo- og fysioterapiafsnit i RN.

Formål

Ensretning og optimering af behandling af patientgruppen i RN med hurtigere håndterapeutisk indsats.

Generelt

Klemskader på hænder og/eller fingre, hvor der ikke påvises skade på knogler eller led ved røntgen, afsluttes ofte til egen læge eller til egen træning

For en del af disse patienter vil klemskaden dog ofte baseret på klinisk erfaring medføre langvarige smerter, ødem og bevægeindskrænkning.

Når symptomerne ikke aftager eller blot tiltager, henvises patienterne senere til vurdering i håndsektoren.

Relevant håndterapeutisk behandling bliver derved unødigt forsinket. Tidlig henvisning til håndterapien er derfor relevant for at identificere den gruppe, der er i risiko for at udvikle svære forløb.

Metode

 • • Udvalgte klemskader henvises direkte fra skadestuen til fysio- og ergoterapiafdelingen til hurtig indsats.

 • • Vurdering/behandling i fysio- og ergoterapiafdelingen følger patienternes bopælsadresse. Henvisning kan sendes til følgende modtagende afdeling: 1) Aalborg Ergoterapi, 2) Farsø Ergoterapi, 3) Thy Ergoterapi, 4) Hjørring Ergoterapi.

 • • Håndterapeuterne kontakter alle henviste patienter telefonisk indenfor 3-7 dage mhp. screening og vurdering af hvilke patienter, der har behov for at blive indkaldt mhp. undersøgelse og behandling.

 • • Hvis det i første omgang vurderes, at der ikke er behov for fysisk fremmøde, kan ergo- eller fysioterapeuten evt. aftale med patienten, at han/hun kan henvende sig inden for 14 dage ved behov for tid.

 

Udvalgte klemskader

 • • Patienter, der har fået fingre, mellemhånd, håndled eller underarm i klemme mellem to faste eller tunge emner.

 • • Patienter, der henvender sig i skadestuen med smerter herefter.

 • • Patienter, der har åbne led- eller knogleskader, bookes til sårtjek i håndambulatoriet og henvises til ergoterapi til telefonopfølgning.

 

 

 

Eksempler kan være (ikke-udtømmende liste)

 • • Klemskade mellem faldende emne (sten, maskindel, værktøj, møbel etc.) og fast underlag (gulv, mur, maskindel, metal).

 • • Klemskade i maskine.

 • • Klemskade i bildør eller anden tung dør.

 

 

Information til patienterne

Ved alle typer af klemskader på hånd og fingre kan patienten forvente mange måneders ømhed, hævelse og stivhedsfornemmelse og med risiko for et meget langvarigt forløb. Tidlig opstart af håndterapi er vigtig for at få den bedst mulige restitution. Der er som udgangspunkt ikke noget kirurgisk tilbud til klemskader.

 

Referencer

 • • Avi D. Goodman, Christopher J. Got, Arnold-Peter C. Weiss. Crush Injuries of the Hand. The Journal of Hand Surgery, Volume 42, Issue 6, 2017, Pages 456-463, ISSN 0363-5023, https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2017.03.028.

 • • Winiarski LM, Livoni JD, Madsen PV, Rathleff MS, Larsen P. Concurrent musculoskeletal complaints in elbows, shoulders, and necks after common hand and forearm injuries or conditions: A cross-sectional study among 600 patients. J Hand Ther. 2020 Sep 3:S0894-1130(20)30088-0. doi: 10.1016/j.jht.2020.05.002

 

Udarbejdet af håndkirurger samt fysio- og ergoterapeuter i RN.