Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturmåling med datalogger

 

Formål

At sikre, at optimalt temperaturinterval og konsekvens ved afvigende målinger sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter optimalt temperaturinterval og konsekvens ved afvigende målinger.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Optimalt temperaturinterval og konsekvens ved afvigende målinger

 

Apparatur

Referenceinterval, °C

Inkubatorer og varmeskab

36,5 – 37,5

Køleskab (laboratorie og medicinrum)

2,0 – 8,0

Fryser

(-15,0) – (-25,0)

 

Ved alarm skal dataloggen altid downloades:

 

 • Målinger som afviger med enkelte decimaler kan forekomme og kan skyldes måleusikkerhed. Disse kræver ikke handling.

 

 • Større og systematiske måleafvigelser kræver gennemgang af loggen og laboratorielederen vurderer om afvigelserne er acceptable eller om temperaturen på apparaturet skal justeres.

 

Download datalog ved alarm

Log på den kliniske pc enten via kortlæseren eller fælles brugeren (fert). Genvej til programmet ligger på skrivebordet.

 

Aflæsning af data fra Escort iLog dataloggere.

 1. 1. Start EDB-programmet ”Escort Console” og placer dataloggeren i interfacet.

 2. 2. Klik på "Download Readings"-ikonet og et nyt vindue popper op.

 3. 3. Evt. ses fanerne "Ready": Det er en slags velkomst, der evt. er deaktiveret - fortsæt med ENTER eller ved at klikke på "Next".

 4. 4. Fanen "Search": Escort Console vil nu søge efter, hvilken datalogger, der er placeret i interfacet. Dataloggeren identificeres ved serienummer, som findes bag på dataloggeren. Efter endt søgning trykkes ENTER eller klikkes på "Download".

 5. 5. Fanen "Download": Når målingerne er downloaded klikkes på "Next".

 6. 6. Fanen "Finish": Fortsæt med ENTER eller klik på "Finish".

 7. 7. Et nyt vindue popper op med dataloggerens serienummer i den blå titellinje. De downloadede temperaturmålinger vises i en tabel.

 8. 8. Dobbeltklik på "Readings and summary" under "Reading" øverst til venstre i skærmbilledet. Temperaturmålinger vises nu i et nyt skema med oplysninger om serienummer, batteriniveau, tidspunkt for logning, logningsinterval, alarmgrænser, højeste/laveste samt gennemsnitstemperatur for alle målingerne mv. I denne tabel ses det, hvornår og hvor meget målingerne har været udenfor range. Med det samme tages der stilling til om alarmen kræver yderligere tiltag på apparaturet, eller om man kan godkende/frigive målingerne, som f.eks. alarm udløst af hyppig brug ved arbejde eller vedligehold.

 9. 9. Målingerne gemmes på computeren under "File" i værkstøjslinjen, dernæst "Save as". Dobbeltklik på den mappe der svarer til den pågældende dataloggers placering. Efter filnavnet skrives der godkendt og initialer og klik på "Gem".

 

Selvom det under programmeringen sikres, at dataloggeren følger computerens tid, vil tabeller og grafer altid angive måletidspunktet i vintertid, hvilket vil sige, at der om sommeren altid vil være en afvigelse mellem faktiske og angivet måletidspunkt på 1 time.