Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientsikre arbejdsforhold i Akutmodtagelsen ved højt patientindtag

 

Beskrivelse

Det er velbeskrevet, at ”Crowding” (se definition nedenfor) i akutmodtagelser medfører dårligere smertebehandling, senere opstart af antibiotika og endog øget mortalitet for patienter i akutmodtagelser, ligesom hyppigheden af fejl relateret til pleje og behandling desværre også stiger.

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre patientsikre arbejdsforhold i Akutmodtagelsen, når udredning og behandlingsbehov overstiger de tilstedeværende ressourcer enten i forhold til enkelte specialer eller Akutmodtagelsen som helhed.

Det overordnede mål for patientbehandling i Akutmodtagelsen er opstart af behandling inden for 1 time, og at der foreligger en behandlingsplan inden for 4 timer. Nærværende instruks skal medvirke til at sikre, at dette også opnås i spidsbelastningssituationer.

 

Crowding

Crowding defineres som en situation, hvor et eller flere af nedenstående udsagn er gældende:

 • • Præhospitalet kan ikke overdrage patienter til Akutmodtagelsen pga. manglende fysisk plads

 • • Tid til behandlingsstart er uacceptabel høj

 • • Der er behov for at kunne afklare et stort antal patienter på samme tid, og samtidigt er et stort antal patienter ”på vej” inden for samme tidsrum. Sammenlagt overstiger de to patientstrømme den tilgængelige kapacitet i Akutmodtagelsen

Tiltag, når den samlede kapacitet overstiges

Crowding i Akutmodtagelsen som helhed opstår, når en eller flere af nedenstående situationer er til stede:

 • • Ikke muligt at sikre behandlingsplads til patienter med rød triage

 • • Mange samtidige uafklarede eller ikke-triagerede patienter på gangen [varierer hen over døgnet grundet kapacitet]

Kapacitet

Tidsrum

Behandlingspladser

Maksimalt antal uafklarede eller ikke-triagerede patienter på gangen

Hverdage kl. 07.15 – 23.00

46

10

Hverdage kl. 23.00 – 07.15

20

5

Weekend kl. 07.15 – 23.00

33

8

Weekend kl. 23.00 – 07.15

20

5

 

Når crowding opstår – som defineret ovenfor – iværksættes nedenstående tiltag:

 1. 1. Årsag til crowding identificeres:

  1. a. Ventetid på laboratorieydelser?

  2. b. Røntgenundersøgelser?

  3. c. Bistand fra logistik?

  4. d. Mange samtidige patienter fra et eller flere specialer

  5. e. Manglende tilgængelighed til læger

 

 1. 2. Hvis en eller flere enkeltårsager bidrager, kontaktes ansvarshavende / vagthavende i pågældende område med henblik på, at de opprioriterer akutte opgaver i Akutmodtagelsen med henblik på fjernelsen af flaskehalse.

 2. 3. Koordinerende læge / akut bagvagt (ABV) træffer beslutning om, hvorvidt der skal tilkaldes læger (herunder bagvagter) fra specialer med henblik på bistand.

 3. 4. Kapacitetskoordinator i AMA kontaktes med henblik på at skabe mulighed for, at patienter kan modtages direkte i de akutte sengeafsnit for at aflaste Akutmodtagelsen. Der etableres et antal senge svarende til det antal patienter, der har udløst crowding (jævnfør ovenstående skema).

 4. 5. Koordinationsteamet identificerer patienter, som er egnede til modtagelse i de akutte sengeafsnit. Efter triage sendes egnede patienter direkte i de akutte sengeafsnit fra Akutmodtagelsen.

 5. 6. Såfremt der – udover ventende patienter på gangen – er et tilsvarende antal patienter ”på vej”, træffer koordinationsteamet beslutning om, at der etableres fremskudt triage ved indgangen til Akutmodtagelsen med henblik på, at egnede ankommende patienter modtages direkte i de akutte sengeafsnit.

Hvis ovenstående tiltag ikke er tilstrækkelige til at sikre rettidig og sikker patientbehandling, iværksættes følgende:

 1. 7. Akutlæge / ABV kan efter konference med beredskabsledelsen træffe beslutning om ”time out” af øvrige, ikke kritiske aktiviteter i alle specialer på hospitalet med henblik på, at de frigjorte læger bidrager til opgaveløsning / patientbehandling i Akutmodtagelsen. Såfremt der er behov for at inddrage aktiviteterne på operationsgangene i vurderingen af ”igangværende aktiviteter” sker dette i dialog mellem Beredskabsledelsen og Operationsledelsen.

 

Referencer

Jo SJeong T, Jin YHet al.  Ed crowding is associated with inpatient mortality among critically ill patients admitted via the ED: post hoc analysis from a retrospective studyAm J Emerg Med 2015;33:172531.

 

Sun BCHsia RYWeiss REet al.  Effect of emergency department crowding on outcomes of admitted patients. Ann Emerg Med 2013;61:60511.

 

Kulstad EBSikka RSweis RTKelley KMRzechula KHED overcrowding is associated with an increased frequency of medication errorsAm J Emerg Med. 201028304– 9.

 

Bernstein SLAronsky DDuseja R, et al. The effect of emergency department crowding on clinically oriented outcomesAcad Emerg Med. 2009161– 10

 

Pines JMHollander JEEmergency department crowding is associated with poor care for patients with severe painAnn Emerg Med. 2008511– 5.

 

Pines JMLocalio ARHollander JE, et al. The impact of emergency department crowding measures on time to antibiotics for patients with community-acquired pneumoniaAnn Emerg Med. 200750510– 6.