Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knæartroskopi lokal bedøvelse

Beskrivelse

I nogle tilfælde laver man en kikkertoperation for at stille en præcis diagnose. I andre tilfælde er hensigten at fjerne eller reparere noget inde i leddet. Man kan i lokalbedøvelse fx fjerne ledmus (løse knogle/ bruskstykker), fjerne irriteret ledslimhinde eller slimhindefold, fjerne ødelagt menisk-væv (meniskerne er 2 bindevævsskiver, der ligger mellem lårbensknoglen og skinnebensknoglen), sy menisken og glatte ødelagt brusk.

 

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk til stede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Henvisninger kommer oftest fra egen læge eller internt og visiteres af overlæge med ansvar for knæforløb.

Visiterende læge

Koordinering

 

Sekretær:

I indkaldelsesbrevet til forundersøgelsen er følgende sendt til patienten:

Oplysningsskema: http://digitalpost/pdfpreview/782.pdf

 Venteinfo knæ: eSundhed

 HUSK-bilag: Husk, når du skal til operation i lokalbedøvelse

 sekretær

 

 

  

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Forundersøgelse

 

 • • Patienten undersøges og ved indikation for operation, dikteres journal og patienten informeres om operation, forløb og risici. Der indhentes Informeret samtykke til behandling og Patientjournalen Region Nordjylland. Allergi udfyldes i EPJ.

 • • Nedenstående skader kan behandles i lokalbedøvelse:

 • • fjernelse af beskadiget menisk (meniskerne er 2 bindevævsskiver, der ligger mellem lårbensknoglen og skinnebensknoglen)

 • • fjernelse af irriteret slimhinde eller slimhindefold

 • • fjernelse af mus (løse knogle/ bruskstykker) eller lignende

Større beskadigelser som for eksempel korsbåndsskader eller syning af meniskskade, kræver normalt fuld bedøvelse.

 • • Hvis ikke operationstid kan medgives, skrives patienten på Operationslisten og når operationen er skemalagt sendes tiden til patienten i E- boks.

 

Patienter medgives: Kikkertoperation af knæ i lokalbedøvelse

 • • • Det udfyldte oplysningsskema fra patienten lægges i journal, som dokumentation på bl.a. patientens egen medicin.

 • • • Patienten informeres om, at han skal sikre sig at have Paracetamol i hjemmet til efterforløbet.

 • • • Hvis patienten i forbindelse med trombose profylakse skal opstarte Fragmin, følger sygeplejersken op på dette samt orienterer patienten og medgiver den ordinerede medicin. Der afklares, om patienten selv kan tage injektion, om de har pårørende, der kan give det eller om der skal bestilles hjemmesygeplejerske.

 • • • Patienten informeres om at operationsdato tilsendes via E -boks.

 • • • Det hele dokumenteres i EPJ 

Læge:

Undersøgende læge er behandlingsansvarlig læge (BAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske

 

Patientinformation

 

 • • 

Kikkertoperation af knæ i lokalbedøvelse

 

Koordinering

 

 • • 

 • • • Efter forundersøgelse skrives journal.

 • • • Journalen opbevares i Artroskopisk Center.

 • • • Når dato kendes, sendes indkaldelsesbrev til patienten via E - boks.

 • • • Dagen før operation klargøres journalen med labels

Sekretær

Artroskopisk

Center

 

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Dagen inden operationen

 • • Orienterer sig om patient via EPJ.

 • • Tjekker at der er lavet operatørsamtale

 • • Finder id armbånd.

 • • Sikre at der er blodprøve svar – hvor ordineret

 Sygeplejerske

 

Operationsdagen

 • • Modtager patienten

 • • Anvises en plads på et leje

 • • Forløbet gennemgås med patient og evt. pårørende

 

 • • Markerer sideangivelse

 • • spritter knæ og anlægger bedøvelsen i knæ

 • • proceduren gennemgås

 

 • • Ca. 15 minutter efter bedøvelsen er anlagt viser operationssygeplejersken patienten ind på operationsstuen

 • • Patienten lejres og klargøres til operation

 

Efter indgrebet viser sygeplejersken patienten ud i venteværelset og kontakter sygeplejersken i Artro med henblik på observation og udskrivelse

Sygeplejerske

 

 

 

 

Læge

 

 

 

OP-sygeplejersken

 

 

 

 

 

 

Koordinering

 

 

 

 

 Efter operationen:

Sekretæropgaver

  

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Udskrivningsfasen:

 • • • Patient mobiliseres vha. krykker

 • • • Læge orienterer patienten om operationsforløbet og videre behandling ( Læge og sygeplejerske er begge til stede ved udskrivningssamtalen med patienten).

 • • • Sygeplejerske følger herefter op på udskrivning. Patienten informeres om det videre forløb ud fra plan i journal og Kikkertoperation af knæ i lokalbedøvelse udleveres.

 • • • Sygeplejersken sikrer sig at de sidste sygeplejehandlinger er udført.

 • • •  Patienten kan udskrives, når denne føler sig velbefindende. Som udgangspunkt ca. en ½ time efter OP

 • • • Det hele dokumenteres i EPJ.

 

Der sendes elektronisk læge brev til egen læge (epikrise) 

 

 

 

Sygeplejerskens kontrol Artroskopisk center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretæropgaver

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 Som udgangspunkt er der ingen efterkontrol. Patienten afsluttes efter udskrivelsen

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

  

Målgruppe

Patienter til knæartroskopi i lokal bedøvelse, Artroskopisk Center Hjørring