Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intranasal administration af Fentanyl

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret administration af nasal medicinering.

Målgruppe og anvendelsesområde

Autoriseret sundhedspersonale ansat i Akutmodtagelsen.

Beskrivelse og virkemåde

Fentanyl er en ren opioidagonist, der virker ca. 100 gange stærkere end morfin.

Interaktioner

Andre midler med CNS-deprimerende virkning (fx barbiturater, benzodiazepiner) kan medføre forstærket respirationsdepression.

Alkohol og fentanyl potenserer hinandens virkning.

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden af nasalt administreret medicin afhænger af slimhindens gennemblødning og fugtighed, lufttemperaturen, lokal inflammation. Virkningen indtræder få minutter efter indgift. Analgetisk virkning i ca. 30 minutter og en svagere senvirkning i flere timer.

Indikation

Følgende patienter kan tilbydes behandling med fentanyl intranasalt

 

Voksne patienter (over 15 år) med GCS = 15 og med akut opståede smerter med VAS >3 (traumepatienter, medicinske og kirurgiske patienter), hvor det umiddelbart er vanskeligt at anlægge et perifert venekatheter.

 

Patienter med kroniske smerter, som får en akut smertetilstand som er uafhængig af den kroniske smerteproblematik, hvor det umiddelbart er vanskeligt at anlægge perifert venekatheter.

 

Kontraindikation

 

  • • Voksne patienter med GCS < 15

  • • Kendt overfølsomhed for opiater

  • • Respirationsfrekvens < 10

  • • Systolisk blodtryk < 90mmHg

 

Dosering

Raske voksne over 15 år: Max 1ml (50 µg) i hvert næsebor. Dette begrænser automatisk dosis til 100µg pr. indgift. Højere dosis vil kræve større volumen, som gør optagelse via slimhinden mere usikker.

 

Voksne som er alment svækkede, kronisk medtaget og patienter med kronisk respiratoriske lidelser, skal have nedjusteret dosis (0,25-1 µg/kg).

 

Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte med Luer-lock. Luer-lock er vigtig, da det kræver et fast tryk for at udløse forstøvningen af medicin. Der kan med fordel trækkes luft i sprøjten, og derefter medicin, sådan at luften presses ud sidst for at tømme forstøveren for medicin. Patienten kan sidde tilbagelænet eller ligge på siden under indgift. Patienten skal så vidt muligt inhalere gennem næsen samtidig. Medicinen forstøves kun ved et fast tryk på sprøjten.

Bivirkninger

Respirations depression, apnø, pin-point pupiller, sedation, blodtryksfald, bradycardi, kvalme og opkast.

I nogle tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion, alt fra udslæt til anafylaktisk shock.

 

Naloxon

Naloxon kan også administreres nasalt. Dosis, virkning, forsigtighedsregler og kontraindikationer er som ved intravenøs anvendelse.

Dosering: Naloxon 0,4 mg/ml

Initialdosis er 1 ml (0,4mg) fordelt med 0,5 ml i hvert næsebor.

Kan gentages ved utilfredsstillende effekt.

 

Særlige forhold

Patienter der behandles med fentanyl IN, skal monitoreres tæt med SpO2, EKG, puls og blodtryk. Yderligere skal der være fungerende ventilationsudstyr tilgængeligt.

 

I alle tvivlstilfælde skal akutlæge læge kontaktes.

 

Referencer

Præhospital – Fentanyl

https://pri.rn.dk/Sider/29840.aspx