Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apparatur til instrumentpakning

 

 

Formål

En algoritme for personalet i Sterilcentralen, til kvalitetssikring, vedligeholdelse, validering/funktionskontrol, revalidering og service af det apparatur som anvendes til instrumentpakning:

 • • Tørreskabe

 • • Medicinsk trykluft

 • • Svejsemaskiner

 • • Labelprinter

 

Tørreskab

Sterilcentralen har to tørskabe, der henholdsvis benævnes: Det lille- og Det store tørreskab.

Tørreskabene benyttes til udstyr, som har behov for ekstra tørring.

 

Instrumenter/instrumentbakkerne placeres i tørskabet direkte på hylder eller i trådkurve, så luften kan cirkulere frit omkring emnerne.

Det kan være nødvendigt at tilkoble slanger mellem huleinstrumenter og de blæsende dyser øverst i skabet for at sikre tørring.

 

Producenten anbefaler en procestid på ca. 15-20 min. emnernes tørhed vurderes ved tømning, da tørretiden kan være øget til enkelte elementer.

 

Der tilrådes:

 • • 70 grader til plastmateriale

 • • 90 grader til gummislanger og instrumenter

 

 

 

Rengøring af de to tørskabe

 

Ugentligt eller ved synligt snavs

Hylder, kurve og indsatser vaskes i kabinetvaskemaskinen

 

Skabene afvaskes ud- og indvendigt med vand /universalrengøringsmiddel, hvorefter det desinficeres med

hospitalssprit 70%.

Rengøringen dokumenteres på registreringsskemaet for rengøring. Der dokumenteres med dato og initialer (registreringsskemaet forefindes i det urenerum).

 

Dokumentation/logbog for service, reparation og afvigerrapport til de to tørskabe

Filterskift og reparationer dokumenteres på serviceseddel for tørreskabe og arkiveres i mappen teknisk-dokumentation (på hylden i Sterilcentralen).

Service og reparationer må kun udføres af autoriseret personale

 

 

 

Det store Tørreskab

Tørretid og -temperatur vælges på displayet foroven.

Processen igangsættes ved tryk på startknappen.

Når tørretiden er slut, vil skabet fortsætte i 2 min. med køling.

Hele processen er færdig, når der står 0 på displayet.

 

 

Beskrivelse af rengøringsproceduren for filterkasse

Filterkassen til det store tørreskab rengøres fredag hver 3. måned.

Rengøring af filter må udføres af oplært personale fra Sterilcentralen.

 

 1. 1. Der tilkaldes tekniker for at udtage og isætte filterkassen

 2. 2. Hele filterkassen i blødsættes i spand med vand/universalrengøringsmiddel, i ca. 1 time

 3. 3. Herefter filterkassen skylles grundigt i kold vand

 4. 4. Filterkassen sættes til tørring i det rene pakkerum i min. 24 timer

 5. 5. Tekniker tilkaldes for at isætte filterkassen

 

Ved behov for ekstra rengøring af filterkassen, vises det på displayet. I dette tilfælde vil displayet skiftevis vise tørtiden og ikonet: - -

 

 

Det lille tørreskab

Det lille tørreskab tændes på knappen den lille lampe vil lyse grønt, når skabet er tændt.

Tørtiden indstilles på den store drejeknap og skabet slukkes manuelt.

 

 

Beskrivelse af proceduren for skift af luftfilter på det lille tørskab

Sterilcentralen personale udskifter luftfilter 1 gang årlig/ Januar.

 

 1. 1. Tekniker tilkaldes for at afbryde strømmen til skabet og udtage filter.

 2. 2. Sterilcentralen personale rengør metalpladen med vand og universalrengøringsmiddel og metalpladen desinficeres efterfølgende med hospitalssprit 70 %.

 

 1. 3. Det nye filter isættes.

 2. 4. Tekniker tilkaldes for at isætte filter i skabet og tilslutte strømmen

 

 

Medicinsk trykluft

Medicinsk trykluft må kun anvendes i begrænset omfang og med forsigtighed. Da der ved brug af medicinsktrykluft dannes aerosoler, som udgør risiko for kontaminering af omgivelse og personalet.

Medicinsk trykluft benyttes til instrumenter, hvor det visuelt ikke er muligt at efterkontroller renhed og tørhed.

 

Når der blæses med medicinsk trykluft i det rene pakkerum, skal det foregå i ”plexiglaskassen” og udblæsningsstedet tildækkes, for at reducere risikoen for spredning af aerosoler.

Dokumentation/logbog for service, reparation og afvigerrapport

Tekniskafdeling har ansvaret for validering, kvalitetssikring og dokumentation af den medicinsk trykluft.

Service og reparationer må kun udføres af autoriseret personale.

 

 

 

Svejsemaskiner

Svejsemaskinen anvendes til forsegling af autoklaveposer. Hvor kombinationen af tryk varme bevirker at papirsiden og plast-/laminatsiden af autoklaveposen forsegles.

Svejsemaskinerne slukkes, når dagens arbejde ophører.

 

På Sterilcentralen findes der to typer svejsemaskiner kæbesvejser og rullesvejser.

 • • Kæbesvejser - 1 stk.

Kæbesvejseren er ikke revalideret, den må derfor kun anvendes til forsegling af inderpose.

 

 • • Rullesvejser- 2 stk.

Rullesvejseren må benyttes til autoklaveposer som er primær indpakning, da rullesvejserene er

revalideret.

 

 

 

Rengøring af svejsemaskinerne

Udvendige flader aftørres dagligt med hospitalssprit 70%

 

Ugentligt eller ved synligt snavs

Rengøres med vand/ universalrengøringsmiddel og desinficeres efterfølgende med hospitalssprit 70%.

Den udført rengøring dokumenteres på registreringsskemaet, i pakkerummet.

 

 

Kæbesvejser

Obs! Kæbesvejseren er ikke valideret/revalideret, derfor må kæbesvejseren kun anvendes til forsegling af inder poser.

Der udføres ikke svejsetest kæbesvejseren.

 

 

Betjening af Kæbesvejser

 

1. Posen placeres mellem kæberne

 1. 2. Ved tryk på fodpedalen lukkes de to kæber

 2. 3. Den overskydende autoklavepose afskæres.

 3. 4. Når forseglingen er afsluttet, åbnes kæberne automatisk

 

 

 

Rullesvejser

Anvendes til primær emballering i autoklaveposer.

 

Rullesvejseren fungerer ved:

 

 1. 1. At posen føres vandret ind i indføringsskinnen fra venstre mod højre, hvorved maskinens motor automatisk starter

 

 1. 2. Autoklaveposen kører igennem rullen, hvor tryk og varme medfører sammensvejsning af posens plast/laminat og papir siden

 1. 3. Motoren stopper automatisk, når forseglingen er afsluttet

 

 1. 4. Efter afkøling, kontrolleres forseglingen- Som skal være tæt, ensartet, glat og min. 6 m.m. bred.

 

 

 

Daglig funktionstest af rullesvejseren

Test af rullesvejseren udføres hver morgen og testen skal være godkendt inden ibrugtagning af rullesvejseren.

 

Materialer til test:
1 stk. svejsetest pr. maskine

1 stk. autoklavepose i passende størrelse pr. maskine

 

 

Arbejdsmetode for test af rullesvejser:

 

 1. 1. Rullesvejseren tændes og opvarmes

 

 1. 2. Testen udfyldes med maskinnummer, dato og signatur

 

 1. 3. Testen lægges i autoklaveposen, så det sorte felt vender ud mod posens plastsiden

 

 1. 4. Posen svejses i det sorte felt

 

 1. 5. Herefter kontrolleres testen

 

 1. 6. Testen skal være fuldstændigt ensartet og i korrekt i bredden ca. 1 cm- i hele sømmens længde

 

 1. 7. Testarket anbringes i plastlomme i logbog og gemmes 1 uge.

 

 

 

Service, revalidering, afvigerrapport og reparation dokumentation/logbog for rullesvejser

 

Ved afvigelser dvs. når testen ikke kan godkendes

Kontaktes teknisk afdeling, og der skrives en afvigerapport med bemærkninger herom, afviger rapporten arkiveres i logbogen.

 

 

 

 

Service/revalidering af rullesvejser

Foretages én gang årligt af eksternt firma dokumentation for service/revalidering arkiveres i mappen ”Teknisk dokumentation”.

Service og reparationer må kun udføres af autoriseret personale

 

 

Dokumentation

Mappen ”Teknisk dokumentation” indeholder (på hylden i Sterilcentralen):

 

 • • Registreringsark til rullesvejser

 • • Logbog til rullesvejseren

 • • Brugsanvisning og betjeningsvejledning til rullesvejser

 • • Service/revaliderings protokol

 

 

 

Autoklaveposer

 

Opmærksomhedspunkter ved emballering i autoklaveposer:

 

 • • Passende luft langs forseglingskanterne

 

 • • Fyldningsgraden må ikke overstige 75 %

 

 • • Afstand på 3 cm. fra udstyr til forseglingssøm

 

 • • Der må ikke være flænger i papiret i en afstand af 10 mm fra forseglingssømmet

 

 • • Autoklaveposen skal nemt kunne åbnes aseptisk

 

 • • Ved anvendelse af laminatposer på rulle til a klipning skal peelings retning overholdes, for at mindske mængde af partikler ved åbning af posen.

 

 

 

Opmærksomheds punkter ved valg og indkøb af autoklaveposer:

 

 • • Posetype i forhold til vægt, belastning og steriliseringsform

 

 • • Procesindikator, der viser om udstyret har gennemgået en opvarmning i autoklaven

 

 • • Mærkningen af autoklaveposen, skal være placeret på plast-/laminatsiden af posen

 

 • • At autoklaveposen kan åbnes, så instrumenterne kan udtages aseptisk

 

 

 

Labelprinter

Sterilcentralen har 3 labelprinter til udskrivning af etiketter. Etiketterne påsættes udstyr, som er emballeret i

Non-wowen og autoklavepose.

 

 

Etiketten indeholder oplysningerne om:

 

 • • Kundens navn/afdelingen

 • • Indhold i pose/pakke

 • • Udløbsdato

 • • Initialer på den person, som har foretaget indpakningen

 

Betjening af labelprinter

På tastaturet indtastes:

 

 • • Kundens navn/afdelingen

 • • Pakkens indhold

 • • Holdbarhedsdato

 • • Antallet af ønskede etiketter til udprintning

 

Der printes dagligt vejledende label med udløbsdato til hver printer – Dette for at minimere risikoen for fejltastning af holdbarhedstiden

 

Rulle med etiketter skiftes, når den er tom.

Farvebånd skiftes, når teksten begynder at blive utydelig

 

 

Rengøring og dokumentation for labelprinter

 

Dagligt

Udvendigt aftørring med hospitalssprit 70 %

 

Ugentligt eller ved synligt snavs

Overflader aftørres med vand/Universalrengøringsmiddel og desinficeres efterfølgende hospitalssprit

70 %.

 

Den udførte rengøring dokumenteres på registreringsskemaet i pakkerummet: ”Rengøring pakkerum.”

 

Dokumentation

Mappen ”Teknisk dokumentation på hylden i Sterilcentralen, indeholder:

 • • Betjeningsvejledning.

 • • Registreringsark for labelprinter

 

 

Referencer

Bruger manual for det store tørskab: Gettinge brugermanual 6001300809 xxxx

 

Retningslinje for ibrugtagningskontrol af medicinske gasser på Sygehus Vendsyssel https://pri.rn.dk/Sider/7317.aspx

 

 

Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

https://pri.rn.dk/Sider/32170.aspx

 

Rullesvejser leverandørens brugsanvisning (Teknisk Dokumentation)