Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning og udskrivelse fra AMA

Formål

At sikre den gode overgang, når en patient flyttes til et andet afsnit/hospital eller udskrives, ved at videregive aktuelle informationer.

Definition af begreber

FMK: Det Fælles Medicinkort

TSM: Tværsektorielle meddelser

PFP: Pleje forløbsplan

 

Målgruppe

Omhandler alle patienter som er indlagt i AMA.

 

Overflytning til anden afsnit/sygehus indenfor regionen

 

Kapacitetskoordinator kontakter modtagende afsnit og forbereder ansvarshavende sygeplejerske på modtagelse af en ny patient.

Kapacitetskoordinator/patientansvarlig sygeplejerske beder stuegangsgående læge eller AMV om at melde patient til læge i modtagende speciale.

 

Når dette er sket udføres følgende opgaver:

 

 • Patientansvarlig sygeplejerske laver overflytningsnotat i EPJ.

 • Patienten TOKS` inden overflytning (TOKS skal være < 2 timer gammel ved over-/udflytning)

 • Patienten informeres om flytning og patienten hjælpes med at pakke ejendele sammen.

 

 • Hvis en patient flyttes til intensiv eller direkte til operation, skal patientejendele afleveres på stamafsnit. Det er dog vigtigt at værdigenstande afleveres efter retningslinjen, ned til informationen. Der dokumenteres af patientansvarlig sygeplejerske i EPJ at ejendele og evt værdigenstande er afleveret og hvor. Der henvises til PRI-dokument

 

 • Patienten overflyttes administrativ i EPJ (hvis en patient skal flyttes på intensiv eller i låneseng er det sekretærerne der laver denne registrering)

 

 

 

Overflytning til andet sygehus udenfor Region Nordjylland

 

Læge melder til vagthavende læge på andet hospital.

 

Kapacitetskoordinator følger op på informationer fra læge ift. navn og telefonnummer på modtagende afsnit.

 

Modtagende afsnit er ansvarlig for bestilling af kørsel, hvis det er en flytning til hjemsygehus. I øvrige tilfælde er det regionen selv som er ansvarlig, hvis patienten bor i Region Nordjylland og skal til videre behandling.

 

Efterfølgende udføres følgende opgaver:

 

 • Patientansvarlig sygeplejerske laver overflytningsnotat i EPJ.

 • Patienten og pårørende informeres om flytning og patienten hjælpes med at pakke ejendele sammen.

 • Patientansvarlig sygeplejerske /sekretær laver udprint af journal (læge + sygeplejerske), blodprøvesvar, beskrivelse af undersøgelser

 

Udskrivelse til eget hjem

 

Planlægning af udskrivelse påbegyndes, så snart det er relevant i indlæggelsesforløbet.

 

Patient og evt. pårørende informeres om planlægning af udskrivelse og inddrages i det omfang, som er relevant.

 

 • Patientansvarlig sygeplejerske laver kort udskrivningsnotat i EPJ, hvori det er beskrevet hvilke aftaler der er lavet og med hvem.

 • Patientansvarlig sygeplejerske udfylder "tak for denne gang" i de patientforløb hvor det er relevant og medgives patienten.

 • Patienten medgives opdateret medicinkort, pjece ”tak for denne gang” og evt. epikrise.

 

 

Udskrivelse med ydelser fra primær sektor

 

Udskrivelse af patient der har behov for hjælp i hjemmet planlægges i henhold til sundhedsaftalen

 

Kontaktliste til Regions kommuner

 

Billede 1

 

 

Se endvidere dokument Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt

 

Epikrisen medgives eller sendes som korrespondance meddelse til kommunen.

 

Patienter, der skal udskrives til plejehjem eller bosted, afklares det om stedet modtager elektronisk information ellers medsendes sygeplejebrev og aftaler laves telefonisk.

 

Personlige ejendele og værdigenstande

Håndtering af patientens ejendele og værdigenstande i AMA

 

 

Medicin

Der udprintes opdateret medicinkort fra FMK som medsendes ved udskrivelse.

 

Hvis patienten får doseret medicin

 

Være obs på evt medicinændringer:

 • Recepter

 • Bestilling og/eller levering af medicin

 • At der medsendes doseret medicin til det inværende døgn +1 døgn - OBS at der ved udskrivelse ved helligdage/weekend skal medsendes til og med 1. kommende hverdag.

 

Dosispakket medicin

 

Hvis patienten får dosispakket medicin skal man være opmærksom på følgende:

 

Billede 2
 

OBS at der formentlig kræves at patienten anskaffer doseringsæsker, hvis ikke allerede patienten har disse.

 

 

Transport

Hvis patienten er berettiget til transport skal det vurderes om patienten skal have en siddende eller liggende transport. Se Gældende regler for kørsel

 

Referencer

Gældende regler for kørsel

Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt

Kontaktliste til Regions kommuner

Kommuniktion i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter