Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intranasal administration af Midazolam

 

Formål

At sikre ensartet og standardiseret behandling af nasal medicinering

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Autoriseret sundhedspersonale ansat i Akutmodtagelsen.

Beskrivelse/ Virkemåde

Benzodiazepiner binder sig til specifikke receptorer i hjernen, de såkaldte GABA-A receptorer som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. GABA-A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af transmitterstoffet GABA. 

Interaktioner

Benzodiazepiner øger opiaters smertestillende og respirationsdeprimerende virkning. Den sederende virkning kan forstærkes af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika, antihistaminer og opioider.

Farmakokinetik

Begyndende effekt ses efter 2-3 minutter

Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 30 min.

Plasmahalveringstid er 1,5-2,5 timer, OBS længere hos ældre ( > 65 år).

 

Indikation

  • • Generaliseret krampeanfald

  • • Fokale krampeanfald

 

Kontraindikation

Ingen i forbindelse med krampeanfald

 

Dosering

KUN TIL NASALINJEKTION

 

Voksne: 10 mg, fordelt med 5mg i hvert næsebor.

 Bør trækkes op af 2 omgange for at sikre korrekt dosering.

 

 

Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte med Luer-lock. Luer-lock er vigtig, da det kræver et fast tryk for at udløse forstøvningen af medicin. Der kan med fordel trækkes luft i sprøjten, og derefter medicin, sådan at luften presses ud sidst for at tømme forstøveren for medicin. Patienten kan sidde tilbagelænet eller ligge på siden under indgift. Patienten skal så vidt muligt inhalere gennem næsen samtidig. Medicinen forstøves kun ved et fast tryk på sprøjten.

 

Bivirkninger

Respirationsdepression og apnø ses hyppigt. Vigtigt at kende til antidot Flumazenil.

Flumazenil

Voksne: 0,3 mg (3 ml) i.v. Ved utilstrækkelig effekt gentages injektionen med 1 min. Kontakt akutlæge.

Særlige forhold

Patienter der behandles med benzodiazepiner IN skal monitoreres tæt med SpO2, EKG, puls og blodtryk.

Ved utilstrækkelig respiration støtteventileres patienten.

 

I alle tvivlstilfælde skal akutlæge kontaktes.

 

Referencer

Præhospital - Midazolam

https://pri.rn.dk/Sider/29846.aspx