Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Daghospitalet i Farsø, Lungeambulatoriet i Hobro, Lungeambulatoriet i Thisted og Lungemedicinsk afdeling i Aalborg

 

Farsø 

Medicinsk daghospital i Farsø varetager i dag flere funktioner. En funktion som Diagnostisk Center og en funktion som udredning og behandling af DVT – for alle patienter indenfor Aalborg Universitetshospitals

optageområde.

Dertil varetages behandling og kontrol af patienter, der overvejende er bosiddende i lokalområdet med kroniske interne medicinske lidelser. Funktioner, hvor det lægefaglige ansvar er placeret i Aalborg, og hvor funktionen suppleres/varetages ved udgående lægefaglig assistance fra Aalborg indenfor de fagområder, hvor der er brug for at understøtte patientforløbene. Herunder fra Lungemedicinsk afdeling. 

 

Det indgåede samarbejde: 

Daghospitalet har 2 sygeplejersker, som har faglig viden og erfaring indenfor lungemedicin. 

Fra 2022 ændres konceptet til at være et lægefagligt ambulatorium med 7 patienter i ulige uger og med et sygeplejeambulatorium i lige uger med 3 patienter - flere efter aftale. Der vil altid være mulighed for, at sygeplejerskerne kan komme i kontakt med en lungemedicinske læge i Aalborg pr. telefon eller virtuelt. 

 

Hobro 

Indenfor det medicinske område på Hobro-matriklen er der især fokus på patienter, der lider af flere kroniske sygdomme. Patienter, der har gavn af et dagligt samarbejde mellem forskellige medicinske speciallæger.  

Lungeambulatoriet i medicinsk afd. Hobro er en del af denne medicinsk profil, hvor det lægefaglige ansvar er placeret i medicinsk afd. Hobro. 

Lungemedicinsk afdeling i Aalborg har ambulant satellitfunktion i Hobro, med lægeligt ansvar fra Lungemedicinsk afdeling, Aalborg, herunder Udredningsklinik, senfølgeklinik samt kontrol af Alfa1-antitrypsin og hjemmeilt. 

 

Det indgåede samarbejde: 

2 sygeplejersker tilknyttet udredningsklinikken 3 dage om ugen (mandag, tirsdag og onsdag) 

2 YL (primært AP) man-onsdag - finansieret ved omstillingsplan - Lungemedicinsk 2020.  

 

1 sygeplejerske i senfølgeklinikken vedr. Covid-19 2 dage om ugen (torsdag og fredag). 

Torsdag-fredag finansieret ved regionale senfølgeklinik. 

 

Aalborg Lungemedicinsk Afdeling sikrer speciallæge-supervision af funktioner i denne del.  

 

Thisted 

På Thisted sygehus er der bred intern medicinsk funktion med både sengeafsnit, ambulatorium og dagbehandling. Der er en tæt tilknytning til flere specialer i Aalborg, der således sikrer den lægefaglige robusthed - således også indenfor det lungemedicinske felt, hvor det lægefaglige ansvar ligeledes er placeret i Aalborg. 

 

Det indgåede samarbejde: 

Der er tilknyttet 2 Iltsygeplejersker til funktionen, som selvstændigt varetager telefonkonsultationer til patienter i hjemme-iltbehandling. Sygeplejerskerne kan planlægge akutte/subakutte hjemmebesøg, hvis situationen kræver det og på den måde bidrage til at undgå unødige indlæggelser. De kan tage a-punktur under besøg, samt forsøge at optimere patientens behandling i eget hjem.  Sygeplejerskerne følger op på alle iltbrugere i nærområdet, både i forbindelse med etablering, vurdering af videre behov samt afslutter behandlingsforløbene igen.

De fungerer som sparringspartnere for alle personalegrupper på Thistedmatriklen i forhold til de lungemedicinske patienter. 

Sygeplejerskerne har altid mulighed for at tale med en lungemedicinsk læge. Dette enten med en lungemedicinsk læge, der er tilstede i Thisted eller en lungemedicinsk læge fra Aalborg - som enten er til stede på matriklen eller via vagttelefon til Aalborg.  

 

I alle uger er der en lungemediciner fra Thisted i ambulatoriet på alle mandage og tirsdage. Denne læge er samtidigt knyttet til Lungemedicinsk Afdeling Aalborg med 2 månedlige ”kliniske dage”. 

I ulige uger kommer der en speciallæge fra Lungemedicinsk afdeling i Aalborg med fysisk tilstedeværelse i Thisted på tirsdage. Videokontrol - lungecancer på onsdage i ulige uger

 

Hver tirsdag i ulige uger har den lungemedicinske læge fra Thisted ambulatorium, hvor der ydes supervision til yngre kollegaer – læger i introduktionsstilling og HU i almen medicin.