Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kategorisering af stråleudsat personale ved portørafsnittene på Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Kategorisering af portører på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Modalitet: 4 point

Risiko: 2 point

Beskyttelse: 3 point

Hyppighed: 1 point (Sjældent)

 

Farens alvorlighed = (4 * 2 * 3) / 15 = 1,6 (Det rundes op til 2 og farens alvorlighed er derfor ”lille”)

 

Dette giver samlet set Kat C (Grønt felt i Tabel 5) og derfor skal portørerne i Hjørring ikke bære persondosimeter.

 

Samlet liste over portørernes individuelle kategorisering findes på tavlen i portørvagten i Hjørring. Listen opdateres minimum én gang årlig og/eller ved nyansættelser.

Kategorisering af portører på Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Portørerne i Frederikshavn arbejder under tre forskellige scenarier, som er beskrevet i det følgende.
 

Scenarie 1: Portører som assisterer ved konventionelt udstyr som 1 - 4 gange om måneden befinder sig ved patient med passende værnemidler.

 

Modalitet: 3 point (konventionelt)

Risiko: 2 point

Beskyttelse: 4 point

Hyppighed: 4 point (Sjældent)

 

Farens alvorlighed = (3 * 2 * 4)  / 15 = 1,6 (Det rundes op til nærmeste heltal 2 og farens alvorlighed er derfor ”lille”)

 

Dette giver samlet set Kat C/B – og der vælges Kat C og skal derfor ikke bære persondosimeter

 

Scenarie 2: Portører som assisterer ved gennemlysningsudstyr som  1 – 4 gange om måneden befinder sig ved patient med passende værnemidler.

 

Modalitet: 4 point

Risiko: 2 point (Har ikke funktioner som indebærer stor risiko, operationen er ofte overstået når portøren tilkaldes og der tages blot kontrolbilleder)

Beskyttelse: 4 point

Hyppighed: 2 point (Nogle gange)

 

Farens alvorlighed = (4 * 2 * 4)  / 15 = 2,1 (Det afrundes til nærmeste heltal 2 og farens alvorlighed er derfor ”lille”)

 

Dette giver samlet set Kat C/B – og der vælges B det første år (2022) og skal derfor bære persondosimeter. Kategoriseringen tages op årligt.

 

Ved starten af 2023 viste det sig, at der var målt lille eller ingen dosis, derfor er det valgt, at kun en mindre kontrolgruppe på 4 portører bærer dosismetre fremadrettet. Skulle kontrolgruppen vises forhøjet dosis, tages kategoriseringen op til revision igen.

 

Scenarie 3: Portører som assisterer ved konventionelt udstyr eller mindre mobilt gennemlysningsudstyr 1 eller færre gange om måneden og befinder sig ved patient med passende værnemidler.

 

Modalitet: 4 point

Risiko: 2 point

Beskyttelse: 3 point

Hyppighed: 1 point (Sjældent)

 

Farens alvorlighed = (4 * 2 * 3)  / 15 = 1,6 (Det rundes op til 2 og farens alvorlighed er derfor ”lille”)

 

Dette giver samlet set Kat C (Grønt felt i Tabel 5) og derfor skal portørerne ikke bære persondosimeter.

 

Samlet liste over portørernes individuelle kategorisering findes på tavlen i portørvagten i Frederikshavn. Listen opdateres minimum én gang årlig og/eller ved nyansættelser.

 

Definition af begreber

SBK - Strålebeskyttelseskoordinator

Målgruppe – modtagelse

Instruksen er gældende for ansatte ved portørafsnittene på Regionshospital Nordjylland Hjørring og Frederikshavn.

Formål

Instruksen har til formål at sikre, at stråleudsat personale i Afdelingen for Service og Teknik på Regionshospital Nordjylland kategoriseres efter anvisningerne i PRI instruksen gældende for Region Nordjylland; "Instruks for dosisovervågning og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug".

Metode

Det er nærmeste leders ansvar, at relevant personale er kategoriseret efter anvisningen i den gældende instruks "Instruks for dosisovervågning og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røngtenapparatur, der anvendes til diagnosistisk brug".

 

Oversigten over de enkelte medarbejderes kategoriseringer findes i mappen med øvrige instrukser, i portørvagten, da det kun er portørafsnittene der har stråleudsat personale. Dette er gældende for begge matrikler, dvs. Hjørring og Frederikshavn. Kategoriseringen sendes desuden ud på mail til nuværende personale, samt igen når denne opdateres. Opdatering sker ved nyansættelse eller mindst én gang årligt, når afdelingens PRI-redaktør udsender en påmindelse. Dokumenterne er desuden at finde på ledernes fællesdrev (OneDrive) for Service og Teknik, hvorfra de opdateres. Når oversigten opdateres er det Serviceledernes ansvar, at mapperne i portørvagterne også opdateres.

Dosisovervågning

For nogle medarbejdere kan det blive relevant at være dosimeter til dosisovervågning af den enkelte. Resultaterne af denne overvågning vil blive præsenteret på opslagstavlen i portørvagten (dette er kun relevant i Frederikshavn). Den enkelte portør har selv ansvar for, at dosimeter bæres korrekt. Det er leders ansvar, at sikre, at medarbejderne er bekendt med gældende retningslinjer. Portører følger SBK's ansvisninger ift. strålebskyttelse på de enkelte afsnit. Lederen har ansvaret for, at der er dosimetre tilgængelige. Det er aftalt med Sundhedsstyrelsen, at portørafsnittet i Frederikshavn modtager nye dosimetre hver 3. måned. Når nye dosimetre modtages i afdelingen, er det leders ansvar at sende de brugte dosimetre ind til registrering hos Sundhedsstyrelsen.

Referencer

PRI Instruks: Instruks for dosisovervågning og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug.