Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kirurgi og anæstesi ved COVID-19

Beskrivelse

Grundet risiko for pulmonale komplikationer og dødelighed ved kirurgi inden for de første 4 uger efter start af infektion bør det i visse tilfælde overvejes at udskyde kirurgi, der kan vente uden væsentlige gener eller risiko for patienten, til 5 uger eller mere efter start af infektion.

 

Akut operation i generel anæstesi

Ved indikation for akut operation (herunder hensyn til forløbstid i kræftpakke) hos patient med påvist COVID-19 er der de samme overvejelser vedrørende operativ risiko som indgrebet er kendt med, dog tilføjes at ved symptomer på COVID-19 er der hos ikke-vaccinerede uanset patientens alder de første 4 uger efter dato for start af symptomer en øget risiko for lungekomplikationer og død. Har patienten gennemført 3 eller flere vaccinationer mod COVID19 kan akut operation gennemføres som vanligt.

 

Elektiv operation i generel anæstesi

Ved indikation for elektiv operation hos patient med påvist COVID-19 anbefales at udsætte indgrebet til 5 uger eller mere efter dato for start af symptomer på infektionen, idet der er påvist øget risiko for lunge komplikationer og død indenfor de første 4 uger, især hos ikke-vaccinerede. Den relative øgning i risiko er størst ved store operative indgreb og ved ASA grader 3-5 patienter. Såfremt patienten ikke er rask efter 4 uger, er der fortsat en forhøjet risiko, der skal opvejes mod behovet for indgrebet. Såfremt forløbet har været uden symptomer (asymptomatisk SARS-CoV2 infektion påvist ved PCR), er der efter 4 uger ikke øget risiko.

I overvejelse af udskydelse bør det fortsat tilstræbes at planlægge indgrebet inden for så kort tid af perioden, så der tages højde for risiko for nedsat førlighed, forværring af sygdommen samt forringelse af prognose. Endvidere tages højde for gældende ret til så hurtig behandling som muligt, og patienten bør informeres om årsag til udskydelse af indgrebet, ligesom årsagen dokumenteres i journalen.

 

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen omtaler denne anbefaling under punkt 4.7 i Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet