Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til intensivt afsnit på Aalborg Universitetshospital

Til intensivt afsnit visiteres patienter med akutte sygdomme og tilstande, resulterende i truende eller manifest, potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer, hvor observation og behandling i stationært afsnit ikke er mulig eller forsvarlig.

Herudover visiteres patienter i det umiddelbare forløb efter visse elektive kirurgiske eller interventionsradiologiske indgreb, hvor observation og behandling i almindeligt peri- eller postoperativt observationsafsnit ikke er tilstrækkelig.

Udvalgte patienter, som opfylder kriterierne for visitation til intensivt afsnit, vil dog kunne observeres og behandles i intermediært afsnit, såfremt et sådant forefindes.

Der bør ikke visiteres patienter, som er stærkt svækkede af aldersdegeneration eller har konkurrerende kroniske sygdomme i terminalt stadium.

Visitation finder sted i samarbejde med stamspecialerne og involverer altid læger på specialistniveau, eller i hermed sidestillet funktion.

Geografisk opdeling af visitationsansvar

Matrikel Aalborg Nord

Alle lokaliteter

Visitationsansvaret påhviler Nord-vagthavende (6 29 50).

Patienterne visiteres primært til 103. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

Matrikel Aalborg Syd

Akutmodtagelsen (ATC), Højhuset

For TRAUMEpatienter påhviler visitationsansvaret NOTIA-vagthavende (6 19 48).

Patienterne visiteres primært til NOTIA. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

For alle ØVRIGE patienter påhviler visitationsansvaret R-vagthavende (6 19 50), indtil stamtilhørsforholdet er afklaret.

 

For patienter, som tildeles stamtilhørsforhold i neurologi (N), neurokirurgi (K), eller ortopædkirurgi (O), overgår visitationsansvaret til NOTIA-vagthavende (6 19 48).

Disse patienter visiteres primært til NOTIA. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

 

For patienter, som tildeles stamtilhørsforhold i kardiologi (S), thoraxkirurgi (T), eller karkirurgi (V), overgår visitationsansvaret til TIA-vagthavende (6 17 21).

 

Disse patienter visiteres primært til TIA. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

 

Visitation af patienter, som tildeles stamtilhørsforhold i øvrige specialer foregår altid i samarbejde med Intensivkoordinator (6 19 00).

 

Kirurgiske patienter visiteres primært til R.

 

Medicinske patienter visiteres, ud fra hensyn til behandlingsmæssige forhold og aktuel pladssituation, primært til enten R eller 103.

 

Ovenstående gælder voksne patienter. BØRN og unge visiteres i samarbejde med Børneanæstesi-vagthavende (6 29 10), primært til 103, sekundært til NOTIA.

Øvrige lokaliteter

For patienter med stamtilhørsforhold i neurologi (N), neurokirurgi (K), eller ortopædkirurgi (O) påhviler visitationsansvaret NOTIA-vagthavende (6 19 48).

 

Disse patienter visiteres primært til NOTIA. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

 

For patienter med stamtilhørsforhold i kardiologi (S), thoraxkirurgi (T), eller karkirurgi (V) påhviler visitationsansvaret TIA-vagthavende (6 17 21).

Disse patienter visiteres primært til TIA. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

For patienter med øvrige stamtilhørsforhold påhviler visitationsansvaret R-vagthavende (6 19 50). Visitation foregår altid i samarbejde med Intensivkoordinator (6 19 00).

 

Kirurgiske patienter visiteres primært til R.

 

Medicinske patienter visiteres, ud fra hensyn til behandlingsmæssige forhold og aktuel pladssituation, primært til enten R eller 103.

 

Ovenstående gælder voksne patienter. BØRN og unge visiteres i samarbejde med Børneanæstesi-vagthavende (6 29 10), primært til 103, sekundært til NOTIA.

Matrikel Thisted

Alle lokaliteter

Visitationsansvaret påhviler Thisted-vagthavende (5 04 46).

 

Medicinske patienter visiteres primært til det stedlige intensive afsnit. Såfremt behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering, kontaktes Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

 

Visitation af kirurgiske patienter foregår altid i samarbejde med Intensivkoordinator (6 19 00).

 

Ovenstående gælder voksne patienter. BØRN og unge visiteres i samarbejde med Børneanæstesi-vagthavende (6 29 10), primært til 103, sekundært til NOTIA

Matrikel Hobro

Alle lokaliteter

Visitationsansvaret påhviler Hobro-vagthavende (5 21 10), som kontakter Intensivkoordinator (6 19 00) for anvisning af plads.

Matrikel Farsø

Alle lokaliteter

Visitationsansvaret påhviler Farsø-vagthavende (5 35 55), som kontakter Intensivkoordinator (6 19 00) for anvisning af plads.

Samarbejde med Regionshospital Nordjylland

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland samarbejder om optimal udnyttelse af den samlede intensive kapacitet.

Dette indebærer, at Hjørring-vagthavende (4 11 13) ved behov for overflytning af patienter til højere behandlingsniveau, eller i tilfælde af pladsmangel i det stedlige intensive afsnit, kontakter Intensivkoordinator (6 19 00) for nærmere anvisning.

Omvendt kan Intensivkoordinator, i samarbejde med Hjørring-vagthavende, af kapacitetshensyn, eller for at tilgodese et princip om nærhed til bopæl, foranstalte udflytning af egnede patienter fra Aalborg Universitetshospital til ledig plads i Hjørring.