Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Geriatriske intervention ved følger efter fraktur behandlet med THA

Beskrivelse

Henvises til geriatrisk spor ud fra screeningsscore på eller over to.
Henvises også til farmaceutisk intervention

Ved henvisning til geriatrisk spor tages biokemi og EKG forinden forundersøgelse.
Den farmaceutiske vurdering skal foreligge inden.

I geriatrisk ambulatorium tilses patienten og der udføres CGA (comprehensive geriatric assessment) i samarbejde med geriatrisk sygeplejerske.

 

Subjektivt
Tidligere
Anamnese inkl klager fra alle organsystemer, fald, svimmelhed, hukommelse,
Rygning og Alkohol
Medicingennemgang – her findes hjælp i den forudgående farmaceutiske vurdering
Socialt og funktionsniveau

 

Objektivt
Objektiv undersøgelse
Ortostatisk BT
vurdering af biokemi og EKG

 

Intervention i form af
Yderligere undersøgelser, som findes nødvendige for den enkelte patient
Medicinjustering
Osteoporosevurdering
Sociale indsatser


Råd og vejledning til håndtering under indlæggelse og ved udskrivelse

Det kan være nødvendigt at udsætte den planlagte operation, såfremt det ved den geriatriske vurdering findes forhold, som absolut skal korrigeres inden operationen, således at bedste resultat kan opnås for patienten.
I sådanne tilfældes kontaktes den ansvarlige alloplastikansvarlige sekretær.

 

Målgruppe – modtagelse

Gældende ældre over 75år.

Hoftepatienter behandlet med THA