Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Anlæggelse af Perifert Venekateter

 

Formål

At fremme korrekt anlæggelse af perifert venekateter.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læge med tjeneste ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/virkemåde

IV adgang sikrer umiddelbar absorption og 100% biotilgængelighed af medicinindgift/infusion.

 

Indikation

 • • Patienter med behov for intravenøs væskebehandling og/eller medicinindgift.

 • • Patienter hvor pludselig forværring ikke kan udelukkes.

 

Kontraindikation

 • • Unødig øget tid på skadestedet ved tidskritiske patienter.

 • • For behandlere og assistenter skal patienter være > 8 år eller > 30 kg. Kontakt læge på akutlægebil ved akut behov.

 

Behandling

Valg af venekateter vurderes for den enkelte patient på baggrund af bl.a.:

 • • Patientens aktuelle tilstand.

 • • Vurderet diameter og dybde af venen.

 • • Videre behandlingsplan.

 

Valg af indstikssted vurderes for den enkelte patient på baggrund af bl.a.:

 • • Behandlingsbehov

 • • Ønsket størrelse på venekateter.

 • • Vener på armene er 1. prioritet, startende så distalt som muligt. Alternativt kan vener på benene benyttes.

 • • Hensyntagen til f.eks. brud og muskelskade proksimalt for indstiksstedet.

 • • Undgå ekstremitet med lymfødem eller hvor der er foretaget omfattende fjernelse af lymfeknuder i armhulen (axilrømning) ved operation for brystkræft.

 • • Undgå så vidt muligt anlæggelse af venekateter i lammede ekstremiteter.

 

Anlæggelse af Perifert Venekateter:

 • • Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre følges (se referencer)

 • • Stiletten må ikke føres ind i kateteret igen efter, at den er trukket tilbage, da man derved risikerer at beskadige kateteret.

 • • Kateteret fikseres omhyggeligt med iv-fikseringsplaster (polstringspude benyttes ikke) og evt. forbinding ved urolige patienter.

 • • Kateteret gennemskylles med min. 5 ml. NaCl. Ved anlæggelse i albuebøjning samt ved infusion af glukose gennemskylles med min. 10 ml. NaCl. Der observeres for subcutan hævelse.


Vurdering og dokumentation

Anlæggelse af venekateter med angivelse af størrelse og placering noteres i PPJ.

 

Referencer

 • • https://hygiejne.ssi.dk/NIRivkatetre

 • • www.medicin.dk
   

 • • Procedurebogen, Munksgaard

 • • Instruks for håndhygiejne

 • • Behandlingsinstruks for væskebehandling

 • • Instruks for: Vurdering og behandling af patienten

 • • Instruks for: Lægemidler

 • • Instruks for: Lægemiddelhåndtering og -opbevaring