Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmangiom (jordbærmærke) behandling

Målgruppe

Patienter med infantile hæmangiomer under et år, som skal opstarte betablokker behandling.

Defination

Infantil hæmangiom ( IH ) er benign vaskulær tumor der oftest opstår få uger efter fødslen og gennemløber  proliferationsfase de første 4 -6 mdr.,  

efterfulgt af regression – involutionsfasen fra 1  - 12 års alderen ( ved 5 års alderen har ca. 50% af IH regredieret maksimalt ). 

Slutstadiet . Kosmetisk variabelt . 

Klinisk opdeling

Efter lokalisation i huden:

Overfladiske IH / kutane (50-60 %)

Dybe / subkutane (15 %)

Kombinerede

Morfologisk:

 • Fokale/ lokaliserede ( ca. 70% ) 

 • Diffuse / segmentære  

 Segmentære ( segment opdelt i ansigtet ) IH  kan forekomme sporadisk eller som led i syndrom 

 ( PHACES , PELVIS ) 

 • Solitære  

 • Multiple ( neonatal hæmangiomatosis ) 

Over 5 IH af varierende i størrelse fra mm til cm kan være ledsaget af viscerale hæmangiomer

Epidemiologi

Hyppigste tumor hos børn ( ca. 5 – 10 % ved 1 års alder ) 

Piger vs drenge 3 – 5 : 1 

Præmature , lav fødselsvægt ( ca. 20% af præmature <1000g ) 

Ca. 10% af IH kræver behandling 

Risikovurdering

Indikation for behandling med betablokker (førstevalgspræparat)

 1. 1. truet (vitale) funktion (luftvejsobstruktion), nedsættelse af synsfelt/bevægelser, nedsat spiseevne

 2. 2. komplicerede IH (ulceration, blødning, smerter, recidiv infektion)

 3. 3. risiko for varig deformitet / kosmetiske gener (især ansigt)

Formål

Stoppe vækst og fremskynde involution.

Kontraindikationer

 1. 1. Alder < 4 uger ( medmindre der er livstruende symptomer ) grundet risiko for hypoglykæmi 

 2. 2. Astma bronchiale / bronkospasme 

 3. 3. AV blok

 4. 4. Hjertesufficiens

 5. 5. Braydkardi, hypotension

 6. 6. I behandling med antihypertensiva, antiarytmier, Rifampicin, Phenobarbital, kortikosteroider

 

Neden for angives nedre acceptable grænser:

 

Alder

Mdr.

HR

Slag/min.

BT (mmHg)

0-3

100

65/45

3-6

90

70/50

6-12

80

80/55

 

Undersøgelser før opstart af Propranolol behandling

 • Anamnese

 • Disp. til hjerterytmeforstyrrelser

 • Kardielle symptomer

 • Vægtkurve, spiseproblemer

 • Klinisk undersøgelse

 • Vægt

 • BT, P, RF

 • EKG ved anamnestisk / klinisk mistanke om rytmeforstyrrelse

 

Under 4 måneders alderen (korrigeret) og ved lav vægt (SGA eller dårlig trivsel), startes Propranolol under indlæggelse i 1- 2 dage.

 

Præparater til rådighed

Tabl. Propranolol 10 mg . Glas 250 tabl.  

1 glas koster 65 kr 

Kan opslemmes i vand , f. eks. 1 tab a 10 mg i 5 ml vand .1 ml af opløsning sv.til 2 mg af Propranolol. 

 

Mixt . Hemangiol 3,75 mg/ ml , 120 ml  

1 flaske koster 2000kr. Er ikke tilskudsberettiget . Søg Enkelttilskud. 

 

Propranolol gel : Optimol 5 mg / ml , Timolol 5 mg /ml 

Til lokal behandling af små overfladiske IH ( oftest < 3 cm ) 

1-2 dråber påsmøres hæmangiomet 2-3 gange dagligt. 

Behandlingsstart under indlæggelse

Barnet ses af læge og der måles BT og P i hvile , samt skrives problemorienteret indlæggelsesjournal , der ved ukompliceret forløb kan bruges som epikrise . 

Der gives 1.dosis Propranolol 0,5 mg/ kg . 

A ) Der måles BT og P  1 og 2 timer efter medicinindgift . 

 

B ) Præmature og lavvægtige børn samt børn med hypoglykæmi episoder får målt BS 1 time efter medicinindgift . 

 

C )Tåles 1.dosis gives 2.dosis Propranolol 1 mg / kg  4 timer efter 1.dosis . 

 

A ) og evt. B) gentages . 

Ved ukompliceret indlæggelsesforløb kan barnet gå hjem 2 timer efter fuld dosis. 

 

D ) Barnet udskrives hjem med Propranolol 1mg / kg x 2dgl fra næste dag samt amb. tid i       hæmangiom amb på neo  om 4 til 6 uger.

 

E ) Hvis  BT og / eller P falder mere end 20 % ift. optimalt målt opstartsværdi , så måles BT og P  

      4 timer efter 1 . dosis. 

E ) Hvis BT / P normaliserer sig gives uændret dosis ( 0,5 mg / kg ) . A ) og B ) gentages . Næste dag kan dosis øges til 1 mg/ kg.

 

F ) Hvis BT / P ikke vender til det normale , forbliver barnet til observation på afdelingen . 

      Næste dag startes igen med 0,5 mg/ kg . Hvis dette tåles  , udskrives hjem med 0,5 mg/ kg x 2 

  

Hvis dette tåles , udskrives hjem med Propranolol 0,5 mg / kg x 2 dgl , samt kontrol i neo amb . om 2 til 4 uger.

Ambulant opstart af Propranolol behandling

Børn ældre end 4 mdr gamle og i trivsel  

Klinisk undersøgelse med vægt , BT , P , evt. EKG 

Der startes med Propranolol 0,5 mg / kg x 2 dgl i 1 uges tid 

Efterfølgende øges til 1 mg / kg x 2 dgl 

Ambulant tid i hæm amb på neo om 2 til 3 mdr.

 

Udvalgte referencer

Treatment of infantile haemangiomas : recommendations of a European expert group ;  

Eur J  Pediatr ( 2015 )  , 174 : 855 – 865 . Peter H. Hoeger , John I . Harper , Eulalia baselga , Damien Bonnet , Laurence M .Boon , Marla Ciofi Degli Atti , Maya El Hachem , Arnold P Oranje , Agneta Troilius Rubin , Lisa Weibel , Christine Leaute-Labreze . 

 

Aarhus Universitetshospital: Hæmangiom 

Aarhus Universitetshospital: Hæmangiom - behandling af