Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for første undersøgelse af patienter med diabetiske fodsår i Thisted Sårambulatorium


Definitioner

Diabetisk fodsår – huddefekt på en patient med konstateret diabetes (WHO-definition).
ADP – Arterie Dorsalis Pedis.
ATP – Arterie Tibialis Posterior.
Claudicatio intermittens – iskæmiske smerter i læggen ved gang. Tegn på kritisk iskæmi.
DVT – Dyb Venøs Trombose.
Hæmosiderin-aflejringer – pigmenteringsfejl som følgevirkning til venøs insufficiens.
Monofilament – et ”hår” der leverer et tryk på 10g.
Biotesiometer – vibrationsmåler.
TIME – dokumenteringsmodel (Tissue, Inflammation, Moisture, Edge)
DBT – distal blodtryksmåling. Der måles tryk på begge arme, begge ben og begge 1. tæer.


Formål

Denne instruks skal bruges af sårsygeplejerskerne i Thisted Sårambulatorium til tilrettelæggelse og udførelse af patientens første undersøgelse. Formålet er at gøre alle informationerne (prøvesvar og lignende) klar til patientens første besøg i Diabetisk Fodcenter (DFC) Thisted.


Henvisning

Der modtages henvisning fra praktiserende læge via Fællesvisitationen og Sårvisitator i Aalborg. Endvidere modtages interne henvisninger fra afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Thisted samt Karkirurgisk afsnit i Aalborg.


Booking

Sårsygeplejersken i Thisted Sårambulatorium booker patienten til første ledige tid, hvor fodterapeuten er til stede (onsdag). Endvidere bookes patienten til første ledige tid i Diabetes Fodcenter, Thisted (onsdag i lige uge).


Undersøgelse

Anamnese. Hvordan opstod såret?
Komorbiditeter relevante for sårhelingen.

 Arterielt

 • • Der palperes fodpuls ADP/ATP.

 • • Hvis den ikke kan palperes, undersøges ved hjælp af doppler.

 • • Behåring noteres.

 • • Hudturgor noteres.

 • • Varme noteres, eventuelt undersøgt ved perifer temperaturmåling. OBS at temperaturforskel på over 2,0 grader kan være symptom på Charcot-fod.

 • • Der spørges ind til symptomer på claudicatio intermittens.

 • • Der spørges ind til natlige smerter, der bedres ved at få benene ned.

 • • Blodtryk måles.

 

 Venøst

 • • Har patienten ødemer, og er det i så fald en kendt problematik?

 • • Har der tidligere været DVT?

 • • Har patienten varicer?

 • • Bruger patienten kompression?

 • • Er der hæmosiderin-aflejringer?

 • • Er der staseeksem?

 • • Er der atrophia blanche?

 • • Er der lipodermatosklerose?

 • • Siver patientens sår meget?

 • • OBS om patienten har hjerteinsufficiens, der kan være kontraindikation for kompression.

 

Diabetes

 • • Hvilken type?

 • • Hvor længe?

 • • Hvem har styret behandlingen?

 • • Går patienten til fodterapeut?

 • • Der undersøges for neuropati ved hjælp af monofilament.

 • • Der undersøges for neuropati ved hjælp af biotesiometer.

 

Sår

 • • Hvor sidder såret?

 • • Størrelse noteres.

 • • Beskrivelse ved TIME.

 • • Med patientens samtykke oprettes patienten i pleje.net.

 • • I pleje.net oprettes der et ekstra sår benævnt ”Fodstilling”. Hertil tages der et billede af patienten stående på lysbord.

 • • Ved smerter anvendes Xylocaine-spray. Såfremt dette ikke er sufficient, bruges der EMLA/Tapin-creme i 30 minutter. Der kan eventuelt tilkaldes læge til at anlægge lokalbedøvelse, hvis nødvendigt.

 • • Sår og omgivelserne debrideres med curette, skalpel, saks og pincet.

 • • Ved mistanke om infektion tages der podning til dyrkning og resistens. Der tilkaldes læge til opstart af antibiotikabehandling.

 • • Der behandles mindst 5 minutter med Microdacyn.

 • • Der tages billeddokumentation til pleje.net.

 • • Der anlægges bandage med kapacitet til, at den kan ligge 2-3 døgn (svarende til sårpleje x3/uge).

 • • Der udfærdigedes filtaflastning hvis relevant.

 • • Der anlægges klasse-2 kompressionsstrømper (kun ved palpabel fodpuls).

 • • Der udleveres og tilpasses sko/sandal hvis relevant.
   

Opfølgning/plan

Målet med planen er, at alle de relevante oplysninger er klar til aktørerne i DFC Thisted.

 • • Hvis der sendes prøve til dyrkning, bookes patienten til telefonkonsultation med henblik på podesvar følgende mandag (5 dage efter podningen).

 • • Der sendes E-brev til hjemmeplejen med henblik på sårpleje x 3/uge. Der bestilles daglig hjælp til af- og påtagning af støttestrømper, hvis relevant.

 • • Der sendes henvisning til distal blodtryksmåling (DBT) ved Nuklearmedicinsk afdeling. Såfremt der er tegn på kritisk iskæmi, sendes der i stedet en subakut henvisning til Karkirurgisk visitator, hvor der anmodes om DBT og karkirurgisk vurdering. Så sørger de for at patienten får begge aftaler på samme dag.

 • • Patienten bookes tid til første besøg i Thisted Diabetes Fodcenter. Hvis der er lang ventetid, aftales et mellemliggende besøg i almindeligt sårambulatorium.

 • • Der bestilles røntgen af fod, obs ostit.

 • • Der bestilles røntgen af fod, belastningsbilleder.

 • • Der bestilles blodprøve-pakken ”DM-fodsår” således, at svarene er tilgængelige ved næste besøg.

 • • Der sendes henvisning til diætist, såfremt patienten har interesse i dette.

 • • Der udleveres seddel med alle aftalerne til patienten.

 • • Denne seddel skal medbringes til næste konsultation udfyldt med blodsukkermålinger x 4 igennem 3 døgn.
   

Dokumentation

Alle besøg nummereres. Forundersøgelsen ved sårsygeplejerske er første besøg i DFC Thisted. Alle kommende besøg (inkl. kontroller ved sårsygeplejerske +/- fodterapeut) nummereres fortløbende.

Sårsygeplejersken dikterer journalnotat. Punktet ”Undersøgelse” bruges som skabelon til at diktere.

Der udfærdiges kodeark med diagnose- og behandlingskoder.

Lægesekretær transskriberer notatet og registrerer kodearket.