Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af subakutte tider i Akutmodtagelsen

Det har igennem længere tid været muligt for akut bagvagten (ABV) at henvise patienter i Akutmodtagelsen med brede intern medicinske ikke-indlæggelseskrævende problemstillinger til subakut ambulant opfølgning i akutmedicin specialet.

Hospitalsledelsen har nu besluttet at udvide denne mulighed, således at ABV kan henvise patienter subakut til alle specialers ambulatorier på hospitalet.

Patientpopulation

Patienter i Akutmodtagelsen henvist fra egen læge eller indbragt via 112, hvor der viser sig, at der ikke er behov for akut indlæggelse, men derimod et fremskyndet udredningsbehov.

Egnede patienter

De praktiserende læger og vagtlægerne har allerede i dag mulighed for via AMK-Vagtcentralen at booke subakutte tider i alle specialer. Nærværende instruks gælder alene for patienter, der er vurderet i Akutmodtagelsen og hvor der ikke er et akut indlæggelsesbehov, men derimod behov for relevant afklaring af patientens problemstillinger indenfor 5 hverdage. Såfremt det vurderes, at problemstillingerne kan afklares i primærsektoren, skal patienten ikke henvises til en subakut tid.

Praktisk

Egnede patienter konfereres med ABV, der herefter træffer beslutning om, at henvise patienten til subakut ambulant tid jævnfør ovenstående.

 

Selve bookingen foregår via AMK-Vagtcentral, der kontaktes på tlf. 70237595, hvor der efterspørges om en subakut tid i det relevante speciale. AMK booker herefter tiden og underretter specialet om, at der kommer en subakut patient. Der udleveres ”Mødekort – Subakut ambulant tid” til patienten af den der booker tiden hos AMK. (Mødekort forefindes i Kernen).

Sekretærerne i Akutmodtagelsen orienteres om, at patienten er henvist til subakut ambulatorietid. Sekretærerne sikrer herefter at notater fra kontakten i Akutmodtagelsen skrives inden den subakutte tid og dermed fungerer som intern henvisning/oplæg til den subakutte tid. Diktatet fra kontakten i Akutmodtagelsen markeres som ”akut” og i noten skrives ”akutamb.”.

Patientansvar

Ansvaret for patientforløbet følger de gængse regler, dvs. akutafdelingen og henvisende læge har patientansvaret frem til, at patienten møder til det subakutte besøg, hvorefter patientansvaret overgår til det pågældende speciale. Specialet har det videre ansvar for patientforløbet, idet patienterne ikke kan tilbagesendes i Akutmodtagelsen.

Forværring af patientens tilstand

Der udleveres i Akutmodtagelsen mødekort, hvor tidspunkt (som er oplyst via AMK) og mødested påføres. Patienten oplyses endvidere om ved evt. forværring af symptomer før den subakutte ambulatorietid enten at møde fysisk op i Akutmodtagelsen eller ringe på 9766 4350 og aftale nærmere, hvad der skal ske.

Formål

Formålet med brug af subakutte tider er at undgå unødige indlæggelser og i stedet afklare patienter subakut.

Målgruppe

Alle læger på Aalborg Universitetshospitalet samt alt personale i Akutmodtagelsen.