Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Iltbehandling

 

Beskrivelse

Ilt er en forudsætning for livets opretholdelse. Kroppen har sparsomme iltreserver og iltmangel kan indenfor få minutter blive symptomgivende. Rettidigt iværksat iltterapi kan derfor være livreddende. I de senere år er det dog påvist, at ukritisk anvendelse af ilttilskud kan have uhensigtsmæssige virkninger. Medicinsk ilt bør derfor betragtes som et lægemiddel og skal kun gives såfremt der foreligger indikation herfor.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Indikationer og behandlingsmål for præhospital iltterapi

 

Indikation

Behandlingsmål

Terapiform

Ustabil patient ud fra ABCD-vurdering

 

Liberal iltterapi

Røgforgiftning

 

Liberal iltterapi

Patient med iskæmisk hjertesygdom

Saturation >90%

Målrettet iltterapi

Stabil patient med muligt neurotraume

Saturation >97%

Målrettet iltterapi

Hypoxæmi, dvs. Saturation <94%

Saturation 94-98%

Målrettet iltterapi

Saturation <88%hos patienter med øget risiko for at udvikle hyperkapni (svær KOL, overvægt m.fl.)

Saturation 88-92%

Målrettet iltterapi

Hortons hovedpine

Symptomlindring

Målrettet iltterapi

 

Ved liberal iltterapi forstås ilt doseret via maske med reservoirpose med flow på 15 L/min.

 

Ved titreret/målrettet iltterapi forstås ilt doseret via nasalkateter eller maske med henblik på at opnå behandlingsmål.

 

Administrationsveje

Præhospital iltbehandling kan gives via nedenfor nævnte systemer med opnåelse af iltfraktion i indåndingsluften (FiO2) som anført.

 

  1. 1. Bi-nasalt iltkateter

 FlowFiO2

  1 L/min27%

  2 L/min 33%

  3 L/min 37%

  4 L/min 40%

  5 L/min 44%

  6 L/min48%

  10 L/min62%

 

  1. 2. Iltmaske med reservoirpose og ventiler

 FiO2 85-95% ved flow 15 L/min

 

  1. 3. Iltmaske med lægemiddelforstøver (paramediciner- og akutlægebiler)

 FlowFiO2

 6 L/min45%

 8 L/min 50%

 

  1. 4. CPAP-system ”O2-Max Trio” (paramediciner- og akutlægebiler)

  FiO2: 30%, 60% eller 90%

 

  1. 5. Respirator ”Hamilton T1” (akutlægebiler)

  FiO2: 21-100%

 

 

Referencer

  1. 6. Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient. 2019.

  1. 7. HOT-ICU. FiO2 conversion tables for open systems. http://www.cric.nu/wp-content/uploads/2020/08/9b_HOT-COVID_FiO2_conversion_tables_for_open_systems_v1.0_14Apr2020.pdf

  2. 8. Oxford Medical Education. Oxygen: delivery devices. 2022. Oxygen - delivery devices - Oxford Medical Education

  3. 9. Gamst J. Initiale behandlingsmål for traumepatienter. 2021. Initiale behandlingsmål for traumepatienter (rn.dk)