Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination i Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet samt Gynækologisk Dagafsnit

 

Beskrivelse

Sygeplejersken, jordemoderen eller SOSA skal have kendskab til patientens aktuelle sygdom- og behandlingsforløb og komplicerende lidelser.

Sygeplejersken, jordemoderen eller SOSA skal have viden om det medikament, der administreres i form af:

  • • Virkning

  • • Bivirkning

  • • Kontraindikation

  • • Interaktion

  • • Normal dosis samt interval

 

Tilladelsen gælder følgende præparater og i.v. infusionsvæsker:

 

Præparat

Styrke/Dosis

Bemærkninger

Kontraindikationer

Analgetika:

Tbl. Paracetamol

1 g

Ved ptt obs præeklampsi adspørges læge før administration.

Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens.

Sup. Paracetamol

1 g

 Som tbl Paracetamol

Som tbl Paracetamol.

Tbl Ibumetin

400 mg

Administreres ikke ved smerteptt uden fokus før lægefaglig vurdering

Hjerte-kar sygdomme,

gastrointestinale sygdomme, graviditet samt svær lever- og nyreinsufficiens

 

Antiemetika:

Tbl. Metoclopramid

10 mg

 

Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion.

Iv inj. Primperan

10 mg

 

Som Tbl Metoclopramid

Tbl. eller iv inj. Ondansetron

4 mg

 

Hjerte-kar sygdomme, mekanisk tarmobstruktion

Laxantia:

Glyoktylklysma

 1 stk

 

Gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Fosfatklysma

 1 stk

 

Gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Tbl. Magnesia

1 g

 

Nedsat nyrefunktion, gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Dr. Actilax/Picolon

 10 dr

 

Gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Sup. Dulcolax

 1 stk

 

Gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Brev Movicol/Gang-i-den

 1-2 breve

 

Gastro-intestinal obstruktion eller perforation.

Antacida: 

 

Tygge tbl. Alminox

1-3 stk

 

Nedsat nyrefunktion

Nikotin-

substitution:

Nicotinell plastre

 1 stk

 

 

Nicotinell sugetbl

 1 stk

 

 

Vitaminer:

Tbl. Multitabs

 1 stk

 

 

 

Formål

Sygeplejersker, jordemødre og SOSA er bemyndiget til selvstændigt at vurdere behov for og opstarte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin. Dette sker som ”ordination pro necessitate” (p.n.) og administreres i Columna Medicin. Dette primært for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en vagthavende læge, der skal foretage en skriftlig ordination i journalen og registrere i Columna Medicin.

Plejepersonalets medicinadministrationer skal dokumenteres i Columna Medicin som engangsdosis og godkendes ved næstfølgende stuegang/når lægen er til stede.

 

Referencer:

Medicin.dk