Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Persondosimetri

Personale udsat for stråler skal bære persondosimeter afhængig af deres kategorisering.


Helt overordnet skal det beskrives
hvem der gør hvad i forhold til kategorisering af stråleudsatte arbejdstagere.

  • • Det er leders ansvar at personalet er kategoriseret.

  • • Hvor ligger fortegnelsen på afdelingen? Elektronisk eller fysisk i en mappe? Alle skal kende til placeringen af mappen.

  • • Hvordan sikres det at alle kender til deres kategorisering?

  • • Hvordan vedligeholdes kategoriseringen? Den skal revurderes minimum én gang årligt og ved nyansættelser eller fratrædelser. Husk studerende og vikarer! Det kan evt. lægges ind i afdelingens årshjul.

  • • Hvordan sikres det at afdelingens strålebeskyttelseskoordinator (SBK) er bekendt med resultaterne fra den individuelle dosisovervågning? Overvej: Hænger resultaterne på en opslagstavle ellers sendes de på mail til afdelingens personale? hvordan følges op på afvigelser? Hvor ofte ser SBK på resultaterne? Tages der personlig kontakt til personer som har høje doser? Hvordan håndteres dosimetre som ikke afleveres til tiden? Hvordan håndteres personer som konsekvent glemmer at bære dosimeter? Hvordan sikres det at persondosimetrene bæres korrekt?

  • • Hvem står for at bestille persondosimetre? Hvor ofte/hvornår?

  • • Resultaterne og kategoriseringen skal gemmes systematisk i mindst 5 år. Hvor ligger de, fysisk eller elektronisk?

I skal kunne begrunde jeres valg i forhold til kategorisering. Derfor er en god ide at henvise til instruksen: Instruks for persondosimetri og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug og skrive jeres beregning af farens alvorlighed. I kan gøre som i nedenstående eksempler hvor scoren i de forskellige tabeller fremgår. Kategoriseringen og jeres valg skal være gennemsigtige.

 

Kategorisering af A-læger ved TV-TIA som har deres gang stue 8 og 9 på AAUH og assisterer ved TAVI/KAR undersøgelser  

 

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

 

Dette giver en farens alvorlighed = (4 x 3 x 4) / 15 = 3,2  (afrundes til 3 og derfor ”moderat”)

 

Med en hyppighed > 1 fås at de kategoriseres i kategori B og skal derfor bære persondosimeter.

 

 

Kategorisering af A-læger ved OK-NOTIA som har deres gang stue 9 og 16 på AAUH og assisterer ved hhv. Neuro og Traume  

 

Modalitet = 4

Risiko = 3

Beskyttelse = 4

 

Dette giver en farens alvorlighed = (4 x 3 x 4) / 15 = 3,2  (afrundes til 3 og derfor ”moderat”)

 

Med en hyppighed > 1 fås at de kategoriseres i kategori B og skal derfor bære persondosimeter.

 

 

Kategorisering af øvrige A-læger (AH-R, Anæstesiologisk Afd. Nord, anæstesivagt, intensiv vagt, på AAUH (inkl. Farsø og Hobro))

 

Modalitet = 4

Risiko = 2

Beskyttelse = 4

 

Dette giver en farens alvorlighed = (4 x 2 x 4) / 15 = 2,13 (afrundes til 2 og derfor ”lille”)

 

Med en hyppighed på 3 at de kategoriseres i kategori C/B. Der vælges C det første år og A-sygeplejersker anvendes som kontrolgruppe.