Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Avanceret genoplivning COVID-19

Hjertestopsalgoritmerne i forbindelse med COVID-19 er uændrede, men vigtigt at personalets sikkerhed prioriteres. Derfor skal der i forbindelse med genoplivning altid anvendes værnemidler ud fra gældende retningslinjer. Dvs. FFP2/FFP3-masker, briller/visir, langærmet overtrækskittel og handsker påføres før hjertemassage og luftvejshåndtering iværksættes.

Hjertestop ved ikke-intuberede patienter

 1. 1. Alarmer/råb efter hjælp ved hjertestop

 2. 2. Undersøg for livstegn. Lyt IKKE efter vejrtrækning og undgå at føre dit hoved tæt på patientens

 3. 3. Når defibrillator ankommer til stuen, påsættes pads og der afgives stød ved stødbar rytme. Giv først hjertemassage, når du er iført værnemidler til aerosolgenererende procedurer (FFP3-maske) Der kan alternativt afgives 2 yderligere stød umiddelbart efter 1. stød, mens hjælper ifører sig værnemidler.

 4. 4. Luftvejshåndtering udføres ligeledes ikke før at værnemidler til aerosolgenererende procedurer er iført (FFP3-maske)

 5. 5. Begræns antallet af personer på stuen - lad evt. 1 person være i døren til at hjælpe ift. at hente nødvendigt udstyr mm

 6. 6. Hjertemassage gives uden afbrydelser indtil en person, der kan varetage maskeventilation, er til stede. Når ventilation varetages, bør der anvendes virusfilter mellem maske og ventilationsballon for at filtrere den udåndede luft. Vigtigt at masken slutter helt tæt til personens ansigt

 7. 7. Intubation bør udføres hurtigst muligt

Hjertestop hos intuberede patienter

 1. 8. Som ovenfor anvendes altid værnemidler

 2. 9. Undlad at frakoble respiratoren ved HLR for at undgå aerosolspredning. Øg Fi02 til 100% på respiratoren, respirationsfrekvens på 10, I:E ratio 1:5

 3. 10. Er det ikke muligt at ventilere patienten på respiratoren under hjertemassage, frakobles denne og der håndventileres

 4. 11. Følg altid retningslinjerne for at minimere aerosolgenerering, f.eks. afklemning af endotrakeal tube og sluk for respirator før frakobling samt filter på ventilationsudstyr

Genoplivning af patienter i bugleje

COVID-19 patienter behandles ofte med bugleje, da det kan forbedre deres oxygenering. De fleste af disse patienter vil være intuberede, men i nogle tilfælde kan ikke-intuberede COVID-19 patienter også lægges i bugleje.

Ved hjertestop hos den ikke-intuberede patient i bugleje, vendes patienten hurtigt tilbage på ryggen inden HLR påbegyndes. Personalet skal være iført værnemidler til aerosolgenererende procedurer.

Ved hjertestop ved patienten i bugleje kan der gives hjertemassage ved at trykke på patientens ryg. Det kan give nogen perfusion til de vitale organer indtil det er muligt at vende patienten tilbage på ryggen.

 1. 12. Personalet anvender værnemidler til aerosolgenererende procedurer. FFP3-maske, briller/visir, langærmet overtræksdragt samt handsker

 2. 13. Tryk mellem skulderbladene (se billede) i den sædvanlige dybde og hastighed (5-6 cm, 100-120 tryk/min.)

 3. 14. Der kan evt. anvendes stopbræt eller en 1000 ml væske kan placeres mellem sternum og seng.

 4. 15. Vend patienten i rygleje hvis der ikke kan gives effektive kompressioner, ved luftvejsproblemer eller hvis det ikke er muligt at opnå cirkulation.

 5. 16. Pads til defibrillation placeres på højre side af den øvre ryg samt i venstre side under patientens bryst (se billede). Er dette ikke muligt kan pads placeres i begge armhuler.

 

Billede 479702293Billede 795003983

 

 

 

 

Billede 2038265299